15 mei 2017

Voor bestuurders en schoolleiders: leergang onderwijsrecht

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

De leergang onderwijsrecht aan de VU in Amsterdam start 27 september 2017. Zorg dat u zich op tijd inschrijft, want in 2016 was er een wachtlijst. In deze brochure leest u meer details over de leergang. Extra voordeel: als VGS-lid krijgt u 20% korting op de leergang!

Inhoud
Het onderwijsveld is sterk in beweging. Passend onderwijs, de richtingvrije planning van onderwijsaanbod, transitie van het inspectietoezicht: allemaal veranderingen die vragen oproepen over de onderwijsrechtelijke kaders. Deze kaders bepalen namelijk de ruimte die scholen hebben voor het bepalen van hun eigen koers: inhoudelijk en organisatorisch, maar ook strategisch en financieel. Met deze leergang raakt u wegwijs in de hoofdlijnen van alle relevante wet- en regelgeving voor het onderwijs. Verspreid over drie maanden worden er zes colleges aangeboden. Docenten zijn de onderwijsrechthoogleraren prof. mr. M.T.A.B. Laemers en prof. dr. R. van Schoonhoven.

De colleges gaan over de volgende thema’s:

  • Onderwijs en de Grondwet
  • Kwaliteit, toezicht en leerplicht
  • Bestuurlijke verhoudingen in en rond de school
  • De leraar als professional
  • Passend onderwijs
  • De nieuwe school (PM, ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’)

Aanmelding
Meer informatie over de prijs, aanmelding en praktische zaken vindt u hier. Vermeld daarbij duidelijk dat u een VGS-school bent om de korting van 20% te ontvangen, omdat VGS de leerstoel mede in stand houdt.

VGS en de leerstoel
De leerstoel onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt in stand gehouden door de SBLO (Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht). Hoogleraren Laemers en Van Schoonhoven hebben in deze leerstoel een kleine deeltijdaanstelling. In het bestuur van de SBLO participeren VGS, Verus, LVGS, en de VU-Vereniging, die de leerstoel gezamenlijk financieren. Namens de VGS zit ondergetekende in het bestuur. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het onderwijsrecht en aan de advisering van politiek en overheid als het gaat om het grondwettelijk recht van onderwijsvrijheid.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Pieter Moens
  p.moens@vgs.nl
  0180-44 26 55
  06-30 58 55 00