VGS

De vrijheid van onderwijs is een kostbaar, maar kwetsbaar recht. Deze leergang is bedoeld voor (directeur-)bestuurders en toezichthouders in het PO en VO, die interesse hebben in verdiepende kennis- en attitude-ontwikkeling rond de positie van het christelijke/reformatorische onderwijs in een seculiere, dynamische context vanuit juridisch en principieel perspectief.

Data en locatie

 1. 19 januari 2023, Ridderkerk
 2. 16 maart 2023, Ridderkerk
 3. 25 mei 2023, Ridderkerk

Doelstelling en leerdoelen

 • Kennis nemen van actuele ontwikkelingen m.b.t. de vrijheid van onderwijs in juridisch en moreel perspectief
 • Visie- en meningsvorming over de actuele dillema’s m.b.t. de vrijheid van onderwijs
 • Van elkaar leren met betrekking tot omgaan met de praktische implicaties van bijv. burgerschapswetgeving
 • Anticiperen op mogelijk nieuwe ontwikkelingen rond de vrijheid van onderwijs.

Opbouw leergang

 1. Bijeenkomst 1: Het recht en de inhoud van bijzonder onderwijs
  prof. dr. R. van Schoonhoven (hoogleraar onderwijsrecht Vrije Universiteit)

  Vragen die in deze bijeenkomst centraal staan, concentreren zich rond de juridische positie van de school. Wat zijn nu eigenlijk de ‘rechten’ van het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag, hoe is de juridische positie van het ‘eigen onderwijs’ geborgd in wetgeving en beleid?  We verkennen hier ook hoe de school in deze juridische context kan acteren. Hoe kan de school op zelfbewuste wijze vormgeven aan de godsdienstige en pedagogische opdracht in de actuele (juridische) context? Hoe ga je als bestuurder en toezichthouder om met de toenemende invloed van de overheid op de lesinhoud? Welke praktische consequenties zien we hiervan in de vormgeving van het Inspectietoezicht? En hoe zouden christelijke/reformatorische scholen zich hiertoe kunnen verhouden?  
 2. Bijeenkomst 2: De relevantie van het bijzonder onderwijs in de toekomst
  dr. C.P. Boele (bestuurder Protestantse Theologische Universiteit)

  Een toenemende druk op het christelijke belijden van de reformatorische school vraagt wellicht om een ander perspectief op de toekomst.  Wat als de christelijke/reformatorische school niet meer in de huidige vorm kan blijven bestaan? Wat zou het gevolg zijn voor de ‘drieslag’ gezin, kerk en school? En wat zijn hiervan de consequenties voor de christelijke pedagogiek? Wat vraagt dit van schoolbesturen aan kennis en houding? De toenemende spanning op de vrijheid van onderwijs en de praktische consequenties hiervan vragen om doordenking van verschillende scenario’s. Welke scenario’s zijn dat en wat kunnen schoolbesturen nu al doen om zich hierop voor te bereiden (scenariomanagement)? Wat vraagt dit van mensen en middelen?
 3. Bijeenkomst 3: Hoe geef ik invulling aan de vrijheid van onderwijs?
  drs. B. Kamphuis (bestuurder Verus)

  Scholen hebben in het onderwijsbestel een grote mate van ruimte om vorm te geven aan het onderwijs. De overheid stelt weliswaar deugdelijkheidseisen, maar de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderwijs dat op scholen gegeven wordt. Hoe kan je die ruimte vanuit eigenheid en zelfbewustheid vorm geven? Hoe blijf je daarin als school weg uit de kramp van wat wel en niet mag? Wat vraagt dat van de houding van een bestuurder of een toezichthouder? Vanuit de kennis van het onderwijsrecht én met de inzichten over de waarde en relevantie van het bijzonder onderwijs, spreken we in deze bijeenkomst over hoe de vrijheid van onderwijs een waardevolle invulling kan krijgen.
 • Doelgroep

  (Directeur-)bestuurders, toezichthouders en schoolleiders
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Interesse voor ethisch-maatschappelijke kwesties op (semi-) academisch niveau.
 • 19 januari 2023 16 maart, 2023 25 mei, 2023
 • 13:00 - 17:00 uur
 • € 450 vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • Ridderkerk adresgegevens
  VGS
  Kastanjelaan 10
  Ridderkerk
 • Aanmelden