VGS

De vrijheid van onderwijs is een kostbaar, maar kwetsbaar recht. Deze leergang is bedoeld voor (directeur-)bestuurders en toezichthouders in het PO en VO, die interesse hebben in verdiepende kennis- en attitude-ontwikkeling rond de positie van het christelijke/reformatorische onderwijs in een seculiere, dynamische context vanuit juridisch en principieel perspectief.

Doelstelling en leerdoelen

 • Kennis nemen van actuele ontwikkelingen m.b.t. de vrijheid van onderwijs in juridisch en moreel perspectief
 • Visie- en meningsvorming over de actuele dillema’s m.b.t. de vrijheid van onderwijs
 • Van elkaar leren met betrekking tot omgaan met de praktische implicaties van bijv. burgerschapswetgeving
 • Anticiperen op mogelijk nieuwe ontwikkelingen rond de vrijheid van onderwijs.

Opbouw leergang

 1. Bijeenkomst 1: Het recht van levensbeschouwelijk onderwijs
  prof. dr. R. van Schoonhoven

  Vragen die in deze bijeenkomst centraal staan, concentreren zich rond de juridische positie van de school. Wat zijn nu eigenlijk de ‘rechten’ van het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag, hoe is de juridische positie van het ‘eigen onderwijs’ geborgd in wetgeving en beleid?  
  We verkennen hier ook hoe de school in deze juridische context kan acteren. Hoe kan de school op zelfbewuste wijze vormgeven aan de godsdienstige en pedagogische opdracht in de actuele (juridische) context? Hoe ga je als bestuurder en toezichthouder om met de toenemende invloed van de overheid op de lesinhoud? Welke praktische consequenties zien we hiervan in de vormgeving van het Inspectietoezicht? En hoe zouden christelijke/reformatorische scholen zich hiertoe kunnen verhouden?  
 2. Bijeenkomst 2: De inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs
  prof. dr. R. van Schoonhoven

  De verwachting is dat niet zozeer de structuur, als wel de inhoud van het (religieus) onderwijs ter discussie komt te staan. Thema’s als acceptatieplicht, burgerschap en gendergelijkheid liggen onder een vergrootglas. Wat als bijvoorbeeld het bestuur (herhaaldelijk) aangesproken wordt op het onvoldoende vormgeven van de wettelijke burgerschapsopdracht? Waar ligt hier de grens tussen wat de overheid kan vragen en waar de ruimte van de school ligt?
  In deze bijeenkomst verkennen we diepgaand de consequenties hiervan voor de christelijke/reformatorische school en de manier waarop het onderwijsveld op een positieve wijze hiermee om kan gaan.  
 3. Bijeenkomst 3: De toekomst van het levensbeschouwelijk onderwijs
  dr. C.P. Boele

  Een toenemende druk op het christelijke belijden van de reformatorische school vraagt wellicht om een ander perspectief op de toekomst. Wat als de christelijke/reformatorische school niet meer in de huidige vorm kan blijven bestaan? Wat zou het gevolg zijn voor de ‘drieslag’ gezin, kerk en school? En wat zijn hiervan de consequenties voor de christelijke pedagogiek? Wat vraagt dit van schoolbesturen aan kennis en houding? 
 4. Bijeenkomst 4: De alternatieven voor levensbeschouwelijk onderwijs
  dr. C.P. Boele

  De toenemende spanning op de vrijheid van onderwijs en de praktische consequenties hiervan vragen om doordenking van verschillende scenario’s. Welke scenario’s zijn dat en wat kunnen schoolbesturen nu al doen om zich hierop voor te bereiden (scenariomanagement)? Wat vraagt dit van mensen en middelen?
 • Doelgroep

  (Directeur-)bestuurders, toezichthouders en schoolleiders
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Interesse voor ethisch-maatschappelijke kwesties op (semi-) academisch niveau.
 • 15 september 2022 17 november, 2022 19 januari, 2023 16 maart, 2023
 • 13:00 - 17:00 uur
 • € 650 vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • Ridderkerk adresgegevens
  VGS
  Kastanjelaan 10
  Ridderkerk
 • Aanmelden