VGS

Schoolleidersdag 2021: Van wie is de school?

Er lijkt zich een strijd af te tekenen rondom de vraag wie er eigenaar is van de school. Zijn dat de ouders die hun kind aanmeldden en toevertrouwen aan de dagelijkse zorg van de school? Of is dat de overheid als financier, inspecteur en facilitator? Zijn scholen het verlengstuk van politiek en overheidsbeleid of zien we ze als verlengstuk van het gezin waarin andere normen en waarden centraal staan? Wat merken de scholen van de maatschappelijke tendens om alles te controleren en te waarderen in de regelgeving?

In tijden waarin liberalisme en kansengelijkheid als belangrijkste waarden worden gezien in de publieke opinie én scholen in toenemende mate bevraagd worden rondom burgerschap, komt artikel 23 onder spanning te staan. Hoe verhoudt zich de grondwet ten opzichte van publieke en maatschappelijke tendensen? Waar ligt de ruimte voor bijzonder onderwijs om in dit spanningsveld haar plaats in te nemen? Wat vinden we daarvan en hoe moeten we hiermee omgaan? Welke ruimte hebben scholen hierin en welke ruimte nemen zij in?

Tijdens de Schoolleidersdag 2021 willen we deze spannende vragen bespreken en daarop ingaan in lezingen en workshops. Sprekers zijn prof. mr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen en ds. H. van den Belt, hoogleraar systematische theologie aan de VU Amsterdam.

Workshops

In drie workshops wordt het centrale thema ‘Van wie is de school?’ vanuit verschillende perspectieven belicht:

  1. Pedagogisch/ kindperspectief
  2. Juridisch perspectief
  3. Ouderperspectief
  4. Lerarenperspectief
  5. Leiderschapsperspectief

Bij binnenkomst op 1 oktober kunt u uw keuze voor een workshop maken.

Datum, tijd en locatie

De Schoolleidersdag 2021 wordt D.V. gehouden op vrijdag 1 oktober van 09.00 tot 15.00 uur in Kasteel De Vanenburg te Putten.

Kosten

345 euro

Het is mogelijk om voorafgaand aan de Schoolleidersdag al in Kasteel De Vanenburg te overnachten. De kosten van deze overnachting met ontbijt zijn 100 euro.

Doelgroep

Schoolleiders, dat wil zeggen directeuren, bestuurders, teamleiders van het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden.
Let op: Wilt u voorafgaand aan de Schoolleidersdag in Kasteel De Vanenburg overnachten? Dan dient u zich hiervoor apart aan te melden via het betreffende formulier.

We gaan op dit moment uit van maximaal 60 deelnemers. Mocht dit wegens coronaomstandigheden lager liggen, geldt volgorde van aanmelding. Geen livestream. VOL = helaas VOL.

Terugblik Schoolleidersdag 2020

Het thema van de Schoolleidersdag 2020 was ‘De school na(ar) de crisis’. Scholen worden door de coronacrisis gedwongen hun onderwijs anders te organiseren, met andere middelen en via nieuwe wegen. Verandert dat de opvatting over ‘Wat is goed onderwijs?’ Als schoolleider krijgt u veel te verstouwen in crisistijd. Regie nemen, vertrouwen geven, koers houden, goed communiceren en vooral: nabijheid doen ervaren in tijden van afstand. Kortom, uw schoolleiderschap is in 2020 getest en uitgedaagd. Heeft het u ook iets duurzaams opgeleverd? Sprekers ds. W. Visser, Paul ‘t Hart en Jelle Jolles namen u mee in deze reflectie.

Klik hier voor een terugblik op de Schoolleidersdag 2020.

Terugblik Schoolleidersdag 2019

Het thema van de schoolleidersdag 2019 was ‘Moraal van het verhaal’. Een mooie leus. Maar wat is nu de moraal van het verhaal voor u als schoolleider? U staat dagelijks in de branding van de samenleving. Daarbij hebt u een veelomvattende taak: leidinggeven aan een morele gemeenschap waarin vorming centraal staat. We namen u mee en dachten na over moreel leiderschap.

Klik hier voor een terugblik op de Schoolleidersdag 2019.

De Schoolleidersdag is een evenement van Driestar educatief en VGS. Bij vragen kunt u contact opnemen met Diederic Kloosterman of Pieter van Eijk.