VGS

Save the date! Vrijdag 7 oktober 2022

 

Terugblik Schoolleidersdag 2021

Het thema van de Schoolleidersdag 2021 was ‘Van wie is de school?’ Er lijkt zich een strijd af te tekenen rondom de vraag wie er eigenaar is van de school. Zijn dat de ouders die hun kind aanmeldden en toevertrouwen aan de dagelijkse zorg van de school? Of is dat de overheid als financier, inspecteur en facilitator? Zijn scholen het verlengstuk van politiek en overheidsbeleid of zien we ze als verlengstuk van het gezin waarin andere normen en waarden centraal staan? Wat merken de scholen van de maatschappelijke tendens om alles te controleren en te waarderen in de regelgeving? In tijden waarin liberalisme en kansengelijkheid als belangrijkste waarden worden gezien in de publieke opinie én scholen in toenemende mate bevraagd worden rondom burgerschap, komt artikel 23 onder spanning te staan. Hoe verhoudt zich de grondwet ten opzichte van publieke en maatschappelijke tendensen? Waar ligt de ruimte voor bijzonder onderwijs om in dit spanningsveld haar plaats in te nemen? Wat vinden we daarvan en hoe moeten we hiermee omgaan? Welke ruimte hebben scholen hierin en welke ruimte nemen zij in? Sprekers prof. mr. F.T. Oldenhuis en ds. H. van den Belt gingen op deze vragen in tijdens de lezingen.

Klik hier voor een terugblik op de Schoolleidersdag 2021. 

Terugblik Schoolleidersdag 2020

Het thema van de Schoolleidersdag 2020 was ‘De school na(ar) de crisis’. Scholen worden door de coronacrisis gedwongen hun onderwijs anders te organiseren, met andere middelen en via nieuwe wegen. Verandert dat de opvatting over ‘Wat is goed onderwijs?’ Als schoolleider krijgt u veel te verstouwen in crisistijd. Regie nemen, vertrouwen geven, koers houden, goed communiceren en vooral: nabijheid doen ervaren in tijden van afstand. Kortom, uw schoolleiderschap is in 2020 getest en uitgedaagd. Heeft het u ook iets duurzaams opgeleverd? Sprekers ds. W. Visser, Paul ‘t Hart en Jelle Jolles namen u mee in deze reflectie.

Klik hier voor een terugblik op de Schoolleidersdag 2020.

Terugblik Schoolleidersdag 2019

Het thema van de schoolleidersdag 2019 was ‘Moraal van het verhaal’. Een mooie leus. Maar wat is nu de moraal van het verhaal voor u als schoolleider? U staat dagelijks in de branding van de samenleving. Daarbij hebt u een veelomvattende taak: leidinggeven aan een morele gemeenschap waarin vorming centraal staat. We namen u mee en dachten na over moreel leiderschap.

Klik hier voor een terugblik op de Schoolleidersdag 2019.

De Schoolleidersdag is een evenement van Driestar educatief en VGS. Bij vragen kunt u contact opnemen met Diederic Kloosterman of Pieter van Eijk.