VGS

Schoolleidersdag 2022

Datum: D.V. vrijdag 7 oktober 2022
Tijd: 9.00 – 16.15 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Houten – Hoofdveste 25 in Houten
Kosten: € 350 (exclusief overnachting*)
*Ook dit jaar is het mogelijk vooraf te overnachten. Geef dit aan bij de aanmelding of stuur een e-mail naar Cora de Wit, c.dewit@vgs.nl, als je hier gebruik van wilt maken.
Studenten van de minor Leidinggeven van Driestar Hogeschool kunnen voor een gereduceerd tarief van slechts €25,- deelnemen. Studenten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar c.dewit@vgs.nl.

Thema: Ontwikkel je visie, begin bij jezelf

Tegen de achtergrond van de onzekerheid en dynamiek van de achterliggende twee jaar mag de schoolleider zich gaan focussen op de lange termijn in het strategisch beleid en het schoolplan. Dat is een forse uitdaging. Om die reden willen we schoolleiders inspireren en toerusten om deze klus op te pakken.

Wie ben je als schoolleider voor je team bij alle ontwikkelingen die er op de school afkomen? Waar liggen de ankerpunten van je leiderschap? Wat vraagt het van de schoolleider om vanuit de huidige stand van zaken een helder en doelgericht schoolplan te formuleren? Waar kom je als school vandaan en waar wil je naar toe? Welke thema’s spelen er momenteel? Hoe overstijg je als schoolleider de waan van de dag? Deze en nog veel meer vragen passeren de revue tijdens de Schoolleidersdag 2022.

Programma

Het programma bestaat uit verschillende lezingen en workshops.

  • In de openingslezing hoopt ds. J. Beens (Scherpenzeel) stil te staan bij visiegericht leidinggeven in Bijbels perspectief.
  • H.J. (Henk Jan) Kamsteeg, auteur van diverse boeken op het gebied van leiderschap, verzorgt een lezing over hoe je als persoon leiding geeft vanuit missie en visie in een dynamische tijd.

Na beide lezingen reageren professionals uit het onderwijsveld op de inzichten en is er gelegenheid om vragen te stellen.

In vier workshops geven we de uitgangspunten een praktische spits. We denken na over wat dit betekent voor de ontwikkelingen op het gebied van:

  1. Gender
  2. Burgerschap
  3. Schoolplan
  4. Media

Aanmelden

Meld je aan! Ga naar het aanmeldformulier. 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 30 september

We zien je graag op 7 oktober in Houten!

De Schoolleidersdag is een evenement van Driestar educatief, KOC Diensten, VBSO en VGS. De schoolleidersdagen richten zich op drie onderwerpen die relevant zijn voor schoolleiders: leiderschap, identiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. Naast bezinning op deze thema’s zijn de onderlinge ontmoetingen en gesprekken van grote meerwaarde. Bij vragen kun je contact opnemen met Diederic Kloosterman (VGS), Anton de Jong (Driestar educatief) of Arno Bronkhorst (KOC Diensten en VBSO).


Archief

Terugblik Schoolleidersdag 2021 ‘Van wie is de school?’

Het thema van de Schoolleidersdag 2021 was ‘Van wie is de school?’ Er lijkt zich een strijd af te tekenen rondom de vraag wie er eigenaar is van de school. Zijn dat de ouders die hun kind aanmeldden en toevertrouwen aan de dagelijkse zorg van de school? Of is dat de overheid als financier, inspecteur en facilitator? Zijn scholen het verlengstuk van politiek en overheidsbeleid of zien we ze als verlengstuk van het gezin waarin andere normen en waarden centraal staan? Wat merken de scholen van de maatschappelijke tendens om alles te controleren en te waarderen in de regelgeving? In tijden waarin liberalisme en kansengelijkheid als belangrijkste waarden worden gezien in de publieke opinie én scholen in toenemende mate bevraagd worden rondom burgerschap, komt artikel 23 onder spanning te staan. Hoe verhoudt zich de grondwet ten opzichte van publieke en maatschappelijke tendensen? Waar ligt de ruimte voor bijzonder onderwijs om in dit spanningsveld haar plaats in te nemen? Wat vinden we daarvan en hoe moeten we hiermee omgaan? Welke ruimte hebben scholen hierin en welke ruimte nemen zij in? Sprekers prof. mr. F.T. Oldenhuis en ds. H. van den Belt gingen op deze vragen in tijdens de lezingen.
Klik hier voor een terugblik