VGS

Handreiking

Wij, VGS-juristen, zijn er om u te helpen. We hebben alvast een handreiking opgesteld voor de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. U kunt de handreiking hier downloaden.

Helpdesk

Vanuit onze juridische helpdesk kunt u gratis gebruik maken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. De eerste 15 minuten zijn gratis, daarna geldt ons gebruikelijke tarief. Het is ook mogelijk om bij een complexe vraag een eerste vrijblijvende reactie te vragen, waarbij we advies geven over het te volgen traject.

Jan MacDaniel, Nadiene Schouwstra, René Tromp, Wim Voorwinden