VGS

Thema’s

Wij, VGS-juristen, zijn er om u te helpen. We geven u een overzicht van de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. Er is ook een handreiking als brochure beschikbaar. U kunt deze handreiking hier downloaden.

School

 1. Statuten en rechtspersonenrecht
 2. Stichting en opheffing
 3. Huisvesting
 4. Bekostiging
 5. Contractrecht
 6. Aansprakelijkheid

Personeel

 1. Indiensttreding
 2. Cao en arbeidsvoorwaarden
 3. Ziekte
 4. Medezeggenschap
 5. Gelijke behandeling en AWGB
 6. Ontslag

Ouders en leerlingen

 1. Toelating en verwijdering van leerlingen
 2. Relatie met ouders
 3. Leerplicht
 4. Klachtrecht

Helpdesk

Vanuit onze juridische helpdesk kunt u als lid van de VGS gratis gebruik maken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. De eerste 15 minuten zijn gratis, daarna geldt ons gebruikelijke tarief. Het is ook mogelijk om bij een complexe vraag een eerste vrijblijvende reactie te vragen, waarbij we advies geven over het te volgen traject.

Ontmoet ons team

Van links naar rechts
Gerard van Rijswijk 0180 442 635 | g.vanrijswijk@vgs.nl
Jan Macdaniel
 0180 442 659j.macdaniel@vgs.nl
Nadiene Kraijenoord 0180 442 666n.kraijenoord@vgs.nl
en René Tromp 0180 442 654r.tromp@vgs.nl