VGS

Op 24 mei 2023 heeft toenmalig minister Wiersma in een Kamerbrief uit de doeken gedaan welke voornemens er zijn voor toezicht op ‘informeel onderwijs’. Nadien is de regering demissionair geworden en is het thema controversieel verklaard. Minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft in maart 2024 wel uitgesproken voorstander te blijven van de in de Kamerbrief weergegeven opzet. Dit verklaarde zij in reactie op de aangenomen motie Stoffer-Krul, die ertoe opriep de reikwijdte van de beoogde regelgeving te versmallen tot ‘broedplaatsen van radicalisering’. Deze motie legde de regering naast zich neer. 

Wel heeft minister Paul in een Kamerbrief d.d. 20 maart 2024 de beoogde reikwijdte nog eens toegelicht. In deze brief staan geen nieuwe inzichten ten opzichte van de eerdere kamerbrieven (zoals al eerder in een nieuwsbericht besproken). Vervolgens, op 27 maart 2024, is door Stoffer, Krul en Ceder opnieuw een motie ingediend. Deze motie is (nu met steun van NSC) aangenomen. Hierin wordt opnieuw opgeroepen om het toezicht expliciet en exclusief te richten op situaties van “radicalisering en strijdigheid met de democratische rechtsorde”. Daarnaast vraagt de motie om “een onderzoek in hoeverre voor het bestrijden van haat, geweld en discriminatie in het informeel onderwijs een aanvulling van het strafrecht nodig is”.  

Kortom: de motie roept ertoe op het toezicht in het informeel onderwijs strikt te beperken tot die eventuele plaatsen waar echt gevaar dreigt voor de democratische rechtsorde, en verder eerst nog maar eens te onderzoeken of er meer nodig is. 

We wachten af hoe het kabinet hierop reageert en zoeken intussen naar manieren om duidelijk te maken dat de overheid in onze rechtsstaat – gelukkig – geen taak heeft in het informeel onderwijs. En dat deze vormen van onderwijs juist aan onze samenleving bijdragen, doordat kerken en andere groepen dit vanuit de eigen drijfveren in vrijheid organiseren. 

*Dit artikel is opgesteld in samenwerking met de VBSO.

Belangenbehartigers VGS & VBSO