VGS

De Reformatorische Schoolvereniging Rijssen (RSVR) heeft vijf reformatorische basisscholen in Rijssen, variërend van 200 tot 300 leerlingen per school. Ook heeft de RSVR met ‘De Brug’ een unieke voorziening waarin thuisnabij onderwijs wordt gegeven, als verlenging op het bestaande zorgaanbod binnen de scholen. Met ingang van cursusjaar 2024-2025 zoeken wij een directeur-bestuurder met een werktijdfactor van circa 32 uur.

De schoolorganisatie

De schoolvereniging heeft een uniek profiel. De scholen bedienen met elkaar een groot deel van de Rijssense gemeenschap en de betrokkenheid op en binnen de scholen is groot. De sfeer binnen de scholen is open, respectvol en betrokken. Gemeenschapszin is een belangrijke waarde. Binnen het directieteam wordt op veel thema’s collegiaal samengewerkt. De vereniging kent sinds kort het model van een directeur-bestuurder met een toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder is daarmee de (enige) uitvoerende bestuurder.

Functieprofiel

Als directeur-bestuurder geef je algemeen en bestuurlijk leiding aan de organisatie en in directe zin aan het directieteam en het stafbureau. Je bent aanspreekpunt en verantwoordelijke voor het verenigingsbeleid en treedt op als werkgever. Je stimuleert de directeuren om vorm en inhoud te geven aan kwalitatief en identiteitsgebonden onderwijs, binnen een prettig en veilig schoolklimaat. Daarmee werk je indirect mee een prettige schooltijd voor de kinderen, met leerkrachten die identificatiefiguren zijn.

Je creëert samen met het directieteam een veilige leer- en werkomgeving, waarbij de kernwaarden betrouwbaar, consensusgericht, consistent en behulpzaam leidend zijn.

 

Je geeft ruimte waar dat kan en stelt grenzen waar nodig. Je hebt aandacht voor de mensen waaraan je leiding geeft en weet hen te motiveren. Je bent ontwikkelingsgericht en weet (indirect) veranderingen te realiseren. Je toont empathie en je bent geïnteresseerd in de ander. Je geeft en vraagt feedback.

Geïnteresseerd? Bekijk de profielschets:

Wil je meer informatie?

Neem voor meer informatie over de organisatie contact op met:

Neem bij interesse om te solliciteren of vragen omtrent de procedure contact op met: