VGS

Voor onze leden zijn de eerste 15 minuten gratis, daarna geldt ons gebruikelijke tarief. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. Een eerste vrijblijvende reactie op een complexe vraag is ook mogelijk, waarbij we advies geven over het te volgen traject.