Elk jaar biedt de VGS een leerzame en praktische en actualiteitendag aan voor managementassistenten. Deze ontmoetings- en toerustingsdag praten we je bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van financiële, personeels- en salarisadministratie.