VGS

VGS bestaat uit leden, raad van toezicht, college van bestuur en medewerkers in diverse team. Bekijk ons organogram voor de plaats in de organisatie.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken. Onze leden zijn eigenaar van de vereniging. Via de algemene ledenvergadering die één keer per jaar vergadert hebben zij invloed op het beleid. De stukken van de algemene ledenvergadering kunt u opvragen via secretariaat@vgs.nl.

De samenstelling van de raad van toezicht per 1 april 2017

  • ds. H.A. van Zetten te Benthuizen, 1e voorzitter
  • ds. A.P. Baaijens te Aagtekerke, 2e voorzitter
  • mr. M.J.W. Hoek te Gouda, secretaris
  • drs. B.A. Heijns RA RV te Lisse
  • ds. M.A. Kempeneers te Katwijk aan Zee
  • drs. I. de Muijnck te Genemuiden
  • ds. R.W. Mulder te Montfoort
  • mr. drs. C. Spek RA te Krimpen a/d IJssel
  • prof. dr. F.A. Van der Duyn Schouten te Ridderkerk
De raad van toezicht tijdens de ledenvergadering 2018

Organogram

Organogram VGS