VGS

Subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024

De subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 heeft als doel ervoor te zorgen dat elk kind goed kan rekenen, de Nederlandse taal beheerst, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan, en het onderwijs verlaat met de benodigde digitale vaardigheden op zak. In 2024 zijn er 2 subsidieregelingen: Eén voor prioriteitsscholen en één voor alle overige scholen. Prioriteitsscholen zijn scholen die de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ heeft beoordeeld op 1 februari 2024. Voor de prioriteitsscholen zijn er twee aanvraagrondes, voor de overige scholen is er één aanvraagronde. Scholen die subsidie toegekend krijgen, moeten een activiteitenplan indienen.

 • Subsidie voor prioriteitsscholen:
  • 10 tot en met 26 april 2024 voor scholen die op 1 maart 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.
  • 2 tot en met 13 september 2024 voor scholen die op 1 september 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.
 • Subsidie voor overige scholen:
  • Overige scholen kunnen subsidie aanvragen van 10 tot en met 26 april 2024.
  • Primair onderwijs: €1.000 per leerling die op 1 februari 2023 stond ingeschreven op de betreffende vestiging.
  • Voortgezet onderwijs: €1.000 per leerling die op 1 oktober 2022 stond ingeschreven op de betreffende vestiging.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
*U kunt zich via deze pagina ook aanmelden voor een e-mailalert.

Subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (scholen) is er de zogenaamde DUMAVA-subsidie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen.

 • De hoogte van het subsidiebedrag varieert van 20 tot 30% van de projectkosten, met een minimum van 5.000 euro.
 • Deze regeling wordt opnieuw opengesteld per 3 juni 2024 en sluit uiterlijk 31 oktober 2024. Bereid uw eventuele aanvraag tijdig voor. Vanaf 20 mei 2024 kan de conceptaanvraag worden aangemaakt en opgeslagen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidie zij-instroom

Het ministerie van OCW werkt aan een toekomstbestendige route voor zij-instromers. De subsidie in zijn huidige vorm is echter verlengd en heeft een looptijd tot 1 januari 2026. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen.

 • De hoogte van het bedrag is 25.000 euro per zij-instromer.
 • U kunt tot en met 15 oktober 2024 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2023 of 2024 beginnen met hun scholing. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de scholing. De aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst, totdat het subsidieplafond is bereikt. De afhandelingstijd is maximaal 8 weken.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraar-ondersteuners.

 • Per onderwijsassistent/leraar-ondersteuner is de subsidie 20.000 euro (5.000 euro per jaar).
 • De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 1 januari 2024 tot en met 15 oktober 2024 voor kalenderjaar 2024.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

Een schoolbestuur kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de schoolleidersopleidingen volgt die in de bijlage van de regeling zijn opgenomen.

 • De hoogte van het bedrag is 20.000 euro per instromer.
 • De aanvraagperiode loopt van 16 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2024.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren (o.a. onderwijsassistenten mbo-bbl)

De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student, wanneer u als werkgever een begeleidingsplaats aanbiedt.

 • De maximale vergoeding is 2.700 euro per gerealiseerde werkleerplaats.
 • Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 3 juni 2024 tot en met 17 september 2024.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Schoolmelk

Diverse periodes en indientermijnen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Neem gerust contact op via onderstaande gegevens wanneer er vragen zijn!