VGS

Onze speerpunten

In onze belangenbehartiging namens de christelijk-reformatorische scholen hebben we drie speerpunten. We volgen deze thema’s op de voet, praten erover met belanghebbenden en houden onze leden op de hoogte.

 1. Identiteit van de school
  “Elke school mag zichzelf zijn”
  Elke school heeft een eigen identiteit. Die is uitgangspunt voor onderwijsinhoud en schoolcultuur. De vrijheid van onderwijs biedt daar alle ruimte voor. Reformatorische scholen maken dankbaar gebruik van ons pluriforme bestel. Dat willen we graag zo houden, zodat ouders en leerlingen kunnen blijven kiezen voor christelijk onderwijs dat bij hen past.
 2. Van wie is de school?
  “Respect voor autonomie van de school”
  De overheid is verantwoordelijk voor het bestel, maar scholen zijn niet van de staat. Zij genieten een ruime beleidsvrijheid, bepalen zelf hoe ze hun organisatie en onderwijs inrichten, wie ze benoemen en welke leermiddelen ze gebruiken. Zo bevorderen we een krachtige, professionele sector en stimuleren we betrokkenheid van ouders en kerken.
 3. Profilering van het reformatorisch onderwijs
  “Reformatorisch scholen dienen de hele samenleving”
  In seculariserend Nederland daalt de bekendheid met reformatorisch onderwijs. Daarom besteden wij extra aandacht aan de profilering van de relevantie van onze scholen. Die zijn namelijk van meerwaarde voor iedereen, omdat kinderen en jongeren daar worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid voor de samenleving en schepping te nemen, waarbij ze God lief hebben boven alles en hun naasten als zichzelf.

Ons perspectief

Alle ontwikkelingen – dat zijn er veel, vaak gaan ze ook nog eens snel – benaderen we vanuit deze principes:

 • Wij staan voor de vrijheid van ouders om voor hun kind(eren) een school op te richten of te kiezen die past bij hun (godsdienstige) opvattingen: daarmee creëren we een veilige omgeving voor leerlingen.
 • Wij stimuleren scholen werk te maken van hun eigenheid, hun specifieke identiteit. Voor zowel ouders als leraren valt er dan iets te kiezen: waar meld ik mijn kind aan, waar wil ik graag werken?
 • Wij benadrukken richting beleidsmakers en beslissers het belang van ruimte voor onderwijsprofessionals om hun werk te doen: faciliteer scholen, stelt randvoorwaarden, maar laat de invulling en de uitvoering van het onderwijs aan henzelf over.
 • Wij vertegenwoordigen als VGS de christelijk-reformatorische denominatie, hun geluid laten wij in Den Haag horen. Waar mogelijk verbinden we politici en bestuurders aan elkaar. Ons werk doen we waar mogelijk samen met andere organisaties, gericht op het welzijn van alle leerlingen in ons land.

Verder lezen?

De basis voor ons werk is de Bijbel