VGS

De voordelen op een rijtje:

  • Tijdsbesparing én minder fouten dankzij eenvoudige, geautomatiseerde processen.
  • Eén contactpersoon waar u terecht kunt met al uw vragen over personeel, salaris en de onderwijs-cao.
  • Kennis over de actuele wet- en regelgeving.
  • Jaarlijks bezoek van VGS bij u op locatie om mutaties binnen het personeelsbestand door te nemen en ter plekke controles uit te voeren.
  • Jaarlijks pensioenspreekuur voor uw medewerkers.

Selfservice portaal

VGS werkt met gebruiksvriendelijke software. Gegevens zoals ziekteverzuim, gesprekkencycli, digitale personeelsdossiers en salarismutaties, zijn overzichtelijk bijeen gebracht binnen het pakket.

Is een geautomatiseerd systeem betrouwbaar?

Uniek is dat VGS veel controles heeft ingebouwd, voordat een salarisrun wordt afgeroepen. Hierdoor hebben we een hoge zekerheid dat de salarisrun goed gaat.

Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Voorbeeld van het selfservice portaal

Rapportages

Onderdeel van de personeels- en salarisadministratie, zijn de rapportages over gegevens die in het salarispakket staan. VGS heeft dashboards ontwikkeld waarin deze gegevens overzichtelijk worden weergegeven. Denk aan informatie over: aanstellingen, ziekteverloven, overzichten van leeftijden op een bepaalde datum, verlof en vervanging.

Via uw eigen account heeft u altijd direct inzicht in de actuele stand van zaken. Daardoor houdt u overzicht en kunt u tijdig bijsturen.

Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Digitaal personeelsdossier

Het bijhouden van personeelsdossiers is niet alleen verplicht. Het is ook handig voor uw organisatie om de informatie op één plek te hebben. Het liefst logisch geordend en eenvoudig bij te werken. Stapt u over op het digitale personeelsdossier, dan worden multomappen vol kopietjes en handgeschreven verslagen verleden tijd. Een digitaal personeelsdossier is niet alleen overzichtelijk, maar ook eenvoudig in gebruik.

Een digitaal personeelsdossier, werkt dat wel?

Een goed personeelsdossier voldoet aan een aantal (wettelijke) vereisten, is altijd actueel en kunt u er eenvoudig bij pakken om dingen na te zien. De digitale personeelsdossiers die VGS opbouwt, voldoen aan alle vereisten. Ook is het eenvoudig om informatie toe te voegen.
Dankzij controleregistraties en een periodiek controlerapport, weten we of er iets ontbreekt. Is dat het geval, dan ondernemen we direct de benodigde actie.

Bespaart een digitaal personeelsdossier tijd?

U neemt een nieuw personeelslid aan en meldt de nieuwe medewerker aan via de selfservice module. De opbouw van dit personeelsdossier kost u verder geen tijd, want:

  • VGS verwerkt de aanmelding en stuurt de nieuwe medewerker twee e-mails. De eerste bevat inloggegevens voor het selfservice portaal. In de andere e-mail staat welke documenten de nieuwe medewerker via het portaal moet aanleveren.
  • VGS geeft de medewerker informatie over het pensioenfonds, wijst op de mogelijkheid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en stuurt een link om digitaal de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.
  • VGS houdt regie op de volledigheid van het dossier. Pas wanneer een dossier compleet is, start de salarisbetaling voor de nieuwe medewerker.

Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.