VGS
Ontmoeting met de leden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Onze leden zijn eigenaar van de vereniging. Ze hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering die één keer per jaar vergadert.

Wat doen we?

We zetten ons dagelijks in voor het christelijk-reformatorisch onderwijs. Dit doen we met onze dienstverlening, maar ook als profielorganisatie. We werken hiervoor veel samen met andere partijen. Concreet houden we ons bezig met vertegenwoordiging, visievorming en belangenbehartiging.

  • Vertegenwoordiging

    We vertegenwoordigen het christelijke-reformatorisch onderwijs. Dit door we door beïnvloeding van de publieke (en politieke) opinie, vooral in Den Haag. Zo proberen we vooroordelen weg te nemen en op een positieve wijze aandacht gevraagd voor dit onderwijs.

  • Visievorming

    Omdat we een bijzondere vorm van onderwijs hebben, is het goed om helder voor ogen te hebben wat onze gezamenlijke visie is op verschillende onderwerpen. Dit doen we mét de achterban. Wat zijn bijvoorbeeld de grenzen van die vrijheid? Hoe kijken we tegen seksuele diversiteit aan?

  • Belangenbehartiging

    Richting de overheid en andere organisaties behartigen we de belangen van het onderwijs. Dit doen we op zaken die onze identiteit raken, maar ook over maatschappelijke en randvoorwaardelijke zaken in het onderwijs. Zo kunnen we de scholen op een juiste manier informeren en adviseren.

Als lid heeft u verder andere exclusieve voordelen zoals besparingen met collectieve contracten, inbreng via de algemene ledenvergadering en interessante modellen en brochures.

Ontwikkelingen

Onze beleidsmedewerkers houden alle maatschappelijke en ambtelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We leggen hierbij de link naar de praktijk en kijken welk effect het mogelijk heeft op uw school of bestuur. Via onze website, magazine VGS Connect, nieuwsbrief en social media kanalen houden we u op de hoogte. Ook organiseren wij regelmatig regionale bijeenkomsten.

Samenwerken

Om de breedte van het christelijk-reformatorisch onderwijs te ondersteunen werken we samen met Driestar educatief, SGP, RMU en andere besturenorganisaties zoals Verus.

Voor het behartigen van uw belangen hebben ook veel contact met organisaties zoals de PO-raad, VO-raad, inspectie en onderwijsraad. Lees hier meer over deze contacten en samenwerkingen.

Statuten

De statuten van VGS vindt u onder downloads & publicaties.