9 april 2018

Terugblik ALV 2018 met minister Slob

Reformatorische scholen kregen vooral complimenten van minister Slob op de Ledenvergadering van de VGS op zaterdag 7 april. Maar hij riep ook op om nog meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. ‘Het kan niet zo zijn dat in krimpgebieden scholen naar de overheid kijken. Ze moeten zelf aan de slag.’

Minister Slob was te gast en ging een uur lang in gesprek met schoolleiders, bestuursleden en kerkenraadsleden. Veel onderwerpen passeerden de revue. Over het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen liet Slob zich geen uitspraken ontlokken. ‘Eerst moet de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvinden.’ Wel zei hij in de zijlijn dat hij de inbreng van de VGS wat betreft lobbyactiviteiten waardeert.

Wat betreft burgerschap riep hij de scholen om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Reformatorische scholen hoeven volgens hem niet bang te zijn voor aanscherping van kerndoelen. Graag ging hij in op de uitnodiging een reformatorische VO-school te bezoeken.

Klik hier voor een uitgebreid verslag op de site van het Reformatorisch Dagblad.

Verder heeft de VGS afscheid genomen van ir. Van der Vlies, nadat hij twaalf jaar als bestuurslid en later lid van de Raad van Toezicht aan de VGS verbonden is geweest. In de vacature van dhr Van der Vlies is Prof. Dr. F.A. van der Duijn Schouten gekozen.