VGS

Speciale aandacht is er voor zogenoemde prioriteitsscholen, die extra ondersteuning krijgen. Dit zijn scholen met een ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ oordeel van de onderwijsinspectie. Er zijn dit jaar twee afzonderlijke subsidieregelingen: één voor deze prioriteitsscholen en één voor de overige scholen.

Het ministerie van OCW komt per 1 januari 2026 met een nieuwe vorm van bekostiging van de basisvaardigheden. Naar verwachting komt hier eind mei meer duidelijkheid over. Voor meer informatie over het aanvraagproces en de voorwaarden, bezoek de website van DUS-I. Toekenningen worden nog dit schooljaar bekendgemaakt, waarbij prioriteitsscholen in september een tweede kans krijgen.