VGS

Identiteitsverklaringen

Kostić (PvdD) vroeg zich af wanneer er een einde kan worden gemaakt aan de ‘anti-lhbti verklaringen’. Becker (VVD) voegde daar de vraag aan toe of de Inspectie kan bijhouden en rapporteren welke scholen een identiteitsverklaring hanteren en wat daarin staat.

Eigenheid

Stoffer (SGP) concludeerde dat de vrijheid om jezelf te zijn centraal staat. Hij stelde daar tegenover dat:

‘‘U werkelijk vrij kunt zijn als de Zoon van God u vrij maakt.’’

 

Stoffer benadrukte dat scholen vanuit de burgerschapsopdracht ook respect moeten bijbrengen voor geloof en levensovertuiging. Hij bracht bovendien de veiligheid van Joodse leerlingen in en de druk op leerlingen om mee te doen aan Paarse Vrijdag. Hij vroeg zich af of er nog plaats is voor eigenheid.

Labelen

Van Zanten (BBB) noemde het emancipatiebeleid doorgeslagen en stoorde zich aan ‘overmatig hokjesdenken’. Als voorbeeld noemde ze de vermelding van bi+ personen. Mutluër (GL-PVDA) reageerde geschokt: ‘U schoffeert een groep die al onder druk staat.’ Van Zanten vroeg zich af of het ontwikkelen van een visie op seksualiteit en seksuele diversiteit eigenlijk wel de taak is van de basisschool. Ze riep de scholen op terug te gaan naar de basis(vaardigheden).

‘‘En laten we ons richten op de waarden en normen die ons verbinden. Niet op hokjes van inclusie die steeds kleiner worden.’’

 

Zeedijk (NSC) beaamde ‘ook wel klaar te zijn met het labelen van iedereen in de samenleving

Genuanceerde mening

Ergin (DENK) hekelde de eenzijdige nadruk op lhbti. ‘De Minister is trots dat op 1.700 scholen Paarse Vrijdag wordt gevierd. Maar rept met geen woord over leerlingen die een stilteruimte willen. Ouders hebben het idee dat het doorslaat. Leerlingen voelen zich op bepaalde dagen gedwongen om met een regenboogkleur te lopen. Er is geen ruimte voor een genuanceerde mening.’

In zijn reactie op de vragen gaf Minister Dijkgraaf aan dat collega-minister Paul nog voor de zomer de Kamer hoopt te informeren over het onderzoek naar de identiteitsverklaringen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact op.