8 februari 2018

Afwegingskader ‘Renovatie of nieuwbouw’ gereed

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs

Door de overheveling van de verantwoordelijkheid van het buitenonderhoud van de gemeenten naar schoolbesturen per 1 januari 2015 is duidelijk geworden dat het schoolbestuur voor al het onderhoud aan het gebouw verantwoordelijk is. Dat is een voordeel van de overheveling. Een lastige afweging voor schoolbesturen en gemeenten blijft nog wel wanneer gekozen wordt voor renovatie van een gebouw en wanneer nieuwbouw aan de orde is. Immers, het onderhoud is voor rekening van het schoolgebouw en beïnvloedt ook de discussie wie (welk deel van) de renovatiekosten betaalt. Wanneer besloten wordt tot nieuwbouw is de gemeente degene die de kosten draagt.

Om de gemeenten en schoolbesturen te helpen in deze discussie is de Handreiking ‘Renovatie of nieuwbouw’ ontworpen. Deze handreiking met de toelichting kunt u hier downloaden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Wim Voorwinden
  w.voorwinden@vgs.nl
  0180-44 26 63
  06-42 38 15 50