12 maart 2018

Voortgang curriculum

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Onlangs stuurde minister Slob een brief naar de Kamer waarin hij de voortgang van de curriculumontwikkeling toelicht. De brief is hier te vinden.

Doel
Het doel van de curriculumherziening wordt in de brief als volgt omschreven: ‘Met de herziening willen we komen tot een curriculum dat leerlingen goed voorbereidt op de toekomst, waarin meer samenhang wordt gerealiseerd, de doorlopende leerlijn van po naar vo wordt versterkt, en minder overladenheid wordt ervaren.’

Opdracht
Er zijn nu 9 ontwikkelgroepen aan de slag die de volgende opdracht hebben:

  1. Bij het formuleren van de visie per leergebied beschrijven de ontwikkelteams de algemene uitgangspunten en de bijdrage van het leergebied aan de hoofddoelen van het onderwijs:
  2. Vanuit deze visie worden vervolgens de grote opdrachten van het leergebied opgesteld. Hier komen de fundamentele inzichten van het vak of leergebied aan de orde:
  3. Bovengenoemde kernconcepten worden in de derde ontwikkelsessie verder geconcretiseerd in de vorm van bouwstenen: een beschrijving van de gewenste kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het po en vo.

VGS
Vanuit het reformatorisch onderwijs zitten drie leerkrachten in deze ontwikkelgroepen. Twee vanuit het VO en één vanuit het PO. De VGS houdt contact met deze mensen en ondersteunt waar dat mogelijk is.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met