VGS

Complete en praktijkgerichte leerlijn over personeelsinzet. Ook te volgen per dagdeel.

In het najaar van 2022 organiseert het HRM-adviesteam een leerlijn HRM en arbeidsrecht voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs. En met leidinggevenden bedoelen we alle leidinggevenden; dus in het bijzonder ook teamleiders en bouwcoördinatoren. Juist op het brede terrein van personeelsbeleid zien we de taken en verantwoordelijkheden voor het middenmanagement toenemen. Deze training beoogt juist teamleiders de nodige bagage mee te geven om deze nieuwe rol ook in de praktijk vorm te geven.

Kennis én vaardigheden

De combinatie van theorie en praktijk maakt het programma uiterst toegankelijk, zowel voor startende leidinggevenden als voor hen die al langere tijd ervaring hebben in een leidinggevende rol. Deze combinatie komt enerzijds tot uitdrukking in de te gebruiken werkvormen, waarbij afwisselend kennisoverdracht en vaardighedentraining aan bod komen, en tevens door de samenhang die in de training is aangebracht tussen de vakgebieden HRM en arbeidsrecht. De ervaring van de trainers in het werkveld van de scholen zorgt ervoor dat u praktische bruikbare kennis en ervaring opdoet.

Programma

Het volledige programma bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. De indeling van de dagen is grofweg als volgt:

(Dag 1)
Dagdeel 1 – Instroom en inrichting werkgeverschap
Meer informatie

 • Werving & selectie
 • Contracteren en arbeidsvoorwaarden
 • Formatieplanning
 • Basisinrichting personeelsbeleid

Dagdeel 2 – Ziekte en re-integratie
Meer informatie

 • Ziekteverzuimpreventie en -begeleiding
 • Re-integratie, arbo
 • Duurzame inzetbaarheid

(Dag 2)
Dagdeel 3 – Personeelsontwikkeling
Meer informatie

 • Gesprekkencyclus
 • Gespreksvoering
 • Personeelsontwikkeling
 • Teamsamenwerking

Dagdeel 4 – Uitstroom
Meer informatie

 • Dossieropbouw
 • Ontslag
 • Sociale zekerheid

Voordeel

Inschrijving is, afhankelijk van de opleidingsbehoefte, mogelijk per dagdeel. De investering per dagdeel bedraagt € 295,-. Graag stimuleren we het volledig volgen van beide trainingsdagen. Bij het volgen van beide trainingsdagen bedraagt de totale investering €1.000.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor álle dagdelen of per dagdeel.

Op deze training(en) zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  alle leidinggevenden; in het bijzonder teamleiders en bouwcoördinatoren
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Trainers

 • 18 oktober 2022 22 november, 2022
 • 09:00 - 17:00 uur
 • € 1000 vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • in overleg
 • Aanmelden