VGS

Complete en praktijkgerichte leerlijn over personeelsinzet. Ook te volgen per dagdeel.

De leerlijn HRM en arbeidsrecht is bedoeld voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs. Met leidinggevenden bedoelen we alle leidinggevenden; dus in het bijzonder ook teamleiders en bouwcoördinatoren. Juist op het brede terrein van personeelsbeleid zien we de taken en verantwoordelijkheden voor het middenmanagement toenemen. Deze training heeft als doel teamleiders de nodige bagage mee te geven om deze nieuwe rol ook in de praktijk vorm te geven. Het maximumaantal deelnemers per sessie bedraagt 16.

Kennis en vaardigheden

De combinatie van theorie en praktijk maakt het programma uiterst toegankelijk, zowel voor startende leidinggevenden als voor hen die al langere tijd ervaring hebben. Deze combinatie komt enerzijds tot uitdrukking in de te gebruiken werkvormen, waarbij afwisselend kennisoverdracht en vaardighedentraining aan bod komen. Anderzijds door de samenhang die in de training is aangebracht tussen de vakgebieden HRM en arbeidsrecht. De ervaring van de trainers in het werkveld van de scholen zorgt ervoor dat u praktische en bruikbare kennis en ervaring opdoet.

Programma

Het volledige programma bestaat uit vier dagdelen, verdeeld over twee dagen. De indeling van de dagen is grofweg als volgt:

(Dag 1)
Dagdeel 1 – Instroom en inrichting werkgeverschap
Meer informatie

 • Werving & selectie
 • Contracteren en arbeidsvoorwaarden
 • Formatieplanning
 • Basisinrichting personeelsbeleid

Dagdeel 2 – Ziekte en re-integratie
Meer informatie

 • Ziekteverzuimpreventie en -begeleiding
 • Re-integratie, arbo
 • Duurzame inzetbaarheid

(Dag 2)
Dagdeel 3 – Personeelsontwikkeling
Meer informatie

 • Gesprekkencyclus
 • Gespreksvoering
 • Personeelsontwikkeling
 • Teamsamenwerking

Dagdeel 4 – Uitstroom
Meer informatie

 • Dossieropbouw
 • Ontslag
 • Sociale zekerheid

Voordeel

 • Inschrijving is, afhankelijk van de opleidingsbehoefte, mogelijk per dagdeel. Graag stimuleren we het volledig volgen van beide trainingsdagen. Bij het volgen van beide trainingsdagen wordt er een korting toegepast.
 • Het dagdeel Ziekte en re-integratie is kosteloos voor bij GS-vitaal aangesloten scholen.

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Nadiene Kraijenoord via n.kraijenoord@vgs.nl voor meer informatie.

Op deze training(en) zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  alle leidinggevenden; in het bijzonder teamleiders en bouwcoördinatoren
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk

Trainers

 • op aanvraag
 • in overleg
 • € n.t.b. vrijgesteld van BTW
 • in overleg