VGS

Ontslag en afvloeiing in het primair onderwijs. Vergroot uw kennis van dossieropbouw, ontslag en sociale zekerheid.

Doelstelling en leerdoelen

U krijgt met deze training zicht op:

 • het belang van een goede dossieropbouw
 • bruikbare interventies bij lastige personele kwesties
 • basiskennis van het ontslagrecht in het primair onderwijs
 • de gevolgen van het eigenrisicodragerschap en de herverzekering

Opbouw training

Het accent in de trainingsmiddag ligt op kennisoverdracht, op een attractieve en toegankelijke wijze. Er is ruimte voor het uitwisselen van good practices.

Voordeel leerlijn teamleiders en bouwcoördinatoren

Deze training vormt één van de vier dagdelen voor teamleiders. Klik hier voor meer scholingsmogelijkheden. Bij het volgen van het hele programma (vier dagdelen, verdeeld over twee dagen) bedraagt de totale investering €1.000

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor álle dagdelen of per dagdeel.

Op deze training(en) zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  alle leidinggevenden; in het bijzonder teamleiders en bouwcoördinatoren
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Trainers

 • 22 november 2022
 • 13:00 - 17:00 uur
 • € 295 vrijgesteld van BTW
 • in overleg
 • Aanmelden