VGS

Basisbeginselen verzuimbegeleiding voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Word vaardiger in verzuimpreventie en -begeleiding.

Doelstelling en leerdoelen

 • U krijgt inzicht in verzuimsignalen en wordt getraind om deze vroegtijdig te herkennen en te signaleren;
 • U wordt meegenomen in de Wet Verbetering Poortwachter en krijgt informatie aangereikt over diverse oorzaken van verzuim;
 • U krijgt inzicht in uw rol en verantwoordelijkheden rondom m.b.t. verzuimende medewerkers;
 • U krijgt verdiepende gespreksvaardigheden aangereikt waarmee u toegerust bent om het gesprek aan te gaan met teamleden en hen passende begeleiding te bieden.

Opbouw training

De training bestaat uit twee onderdelen:

 • Een individuele voorbereiding, waarin de deelnemer via de online leeromgeving op een aansprekende wordt meegenomen in de basisbeginselen van verzuim door middel een drietal webinars met relevante gastsprekers (casemanager, arbeidsdeskundige  tweede spoorbegeleider) en een online zelftest;
 • Een (live) training gespreksvaardigheden met medecursisten, waarin casussen worden behandeld m.b.t. verzuim en actief wordt ingezet op het trainen van gespreksvaardigheden door middel van het behandelen van casussen en inzet van acteurs.

Voordeel leerlijn teamleiders en bouwcoördinatoren

Deze training vormt één van de vier dagdelen voor teamleiders. Klik hier voor meer scholingsmogelijkheden. Bij het volgen van het hele programma (vier dagdelen, verdeeld over twee dagen) bedraagt de totale investering €1.000

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor álle dagdelen of per dagdeel.

Op deze training(en) zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  alle leidinggevenden; in het bijzonder teamleiders en bouwcoördinatoren
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Trainers

 • 18 oktober 2022
 • 13:00 - 17:00 uur
 • € 295 vrijgesteld van BTW
 • in overleg
 • Aanmelden