VGS

Personeelsontwikkeling door inzet van meerdere personeelsinstrumenten. Ontdek interventies die de teamontwikkeling versterken.

Doelstelling en leerdoelen

U krijgt zicht op de inzet van diverse interventies die bijdragen aan de ontwikkeling van uw medewerkers. De gesprekkencyclus, rol van de leidinggevende, cultuur van de schoolorganisatie en vitaliteit zijn onderdelen die worden besproken.

Opbouw training

De training bestaat uit zowel elementen van kennisoverdracht, uitwisseling van good practices als vaardighedentraining.

Voordeel leerlijn teamleiders en bouwcoördinatoren

Deze training vormt één van de vier dagdelen voor teamleiders. Klik hier voor meer scholingsmogelijkheden. Bij het volgen van het hele programma (vier dagdelen, verdeeld over twee dagen) bedraagt de totale investering €1.000

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor álle dagdelen of per dagdeel.

Op deze training(en) zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. 

 • Doelgroep

  alle leidinggevenden; in het bijzonder teamleiders en bouwcoördinatoren
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Trainers

 • 22 november 2022
 • 09:00 - 12:00 uur
 • € 295 vrijgesteld van BTW (inclusief lunch)
 • in overleg
 • Aanmelden