5 oktober 2017

Codeerinstructie Werkkostenregeling (WKR)

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

De werkkostenregeling (WKR) is vanaf 2015 verplicht voor alle werkgevers. De kosten inzake de werkkostenregeling (WKR) moeten afzonderlijk in de administratie vastgelegd worden. Dat betreffen altijd kosten die direct of indirect met personeel te maken hebben. Een deel van de kosten wordt op factuur- of declaratiebasis betaald. Daarom heeft de VGS in het verleden een codeerinstructie opgesteld. Deze instructie is nu op een aantal punten uitgebreid.

Deze codeerinstructie zal verder toegelicht worden op de actualiteitendag managementassistenten.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met ondergetekende of uw relatiebeheerder FA.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Janneke van Wingerden
  j.vanwingerden@vgs.nl
  0180-44 26 85
  -