VGS

VGS denkt daarnaast samen met de PO- en VO-Raad na over verbetering van het stelsel. Modernisering van de bekostigingssystematiek heeft voordelen, maar kan ook grote herverdeeleffecten voor scholen met zich meebrengen. VGS adviseert over beleidsmatige vragen die de bekostiging van scholen raken.

De arbeidsrechtspecialisten van VGS werken nauw samen met de financiële adviseurs van VGS, die op school- en bestuursniveau adviseren. Door deze intensieve samenwerking ontstaat er een korte lijn tussen dat wat leeft op de scholen en binnen de politiek.

VGS maakt de vertaalslag tussen de werkvloer en de politiek en kan daardoor effectief lobbyen. Ervaart u grote afstand tot de politiek? Neem contact op met Gerard van Rijswijk voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 635 of mail naar g.vanrijswijk@vgs.nl.