VGS

Het is goed om – voordat een contract wordt aangegaan –  te laten controleren of alle afspraken écht zo goed op papier staan. Ook kunnen tijdens de loopduur van een contract onduidelijkheden boven komen, die leiden tot verschillen van inzicht tussen de contractspartijen. In deze en andere situaties vervult VGS een waardevolle adviesrol.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Jan Macdaniel voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Bel 0180 442 659 of mail naar j.macdaniel@vgs.nl.