VGS

Op zichzelf genomen hoeft een klacht ‘helemaal niet erg te zijn’. Het kan immers juist behulpzaam zijn als een derde, onafhankelijke instantie een uitspraak doet in een kwestie waar de school en bijvoorbeeld ouders niet uit blijken te komen. Maar om het probleem in al zijn facetten aan de orde te krijgen, is een goede voorbereiding van een zaak weldegelijk van belang. De VGS is u daarbij dan ook graag van dienst.

Dat kan op een aantal manieren:

  1. Low profile door onze helpdesk te bellen.
  2. Door één van onze juristen ‘mee te laten lezen’, In dat geval wordt kennis genomen van de ingediende klacht en wordt de door u opgestelde reactie (het verweerschrift) van commentaar voorzien.
  3. Ook kan dat opstellen van een verweerschrift primair door ons – maar dan natuurlijk wel in overleg met vertegenwoordigers van de school – worden opgesteld.
  4. En als u dat wilt, kunt u worden bijgestaan als het in een procedure ook daadwerkelijk tot een zitting bij de klachtencommissie komt.

Kunnen we u op bovenstaande manieren ondersteunen? Of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens!