VGS

Wanneer het kind te vroeg wordt geboren, worden de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde, opgeteld bij het bevallingsverlof. Het totale verlof duurt immers altijd minimaal 16 weken. Wanneer het kind te laat wordt geboren, worden de dagen tussen de vermoedelijke bevallingsdatum en de daadwerkelijke bevallingsdatum opgeteld bij het zwangerschapsverlof. Het totale verlof duurt dan langer dan 16 weken.

Let op! Wanneer er sprake is van een tweeling of meerling, gelden er andere regels omtrent de opname en duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Een werknemer heeft recht op minimaal 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof van een werknemer duurt tot en met de dag van de bevalling en moet ingaan tussen de 8 en 10 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof van een werknemer begint op de dag na de bevalling en duurt minimaal 10 weken. Wanneer het kind te vroeg wordt geboren, worden de dagen dat het zwangerschapsverlof korter duurde, opgeteld bij het bevallingsverlof. Het totale verlof duurt immers altijd minimaal 20 weken. Wanneer het kind te laat wordt geboren, worden de dagen tussen de vermoedelijke bevallingsdatum en de daadwerkelijk bevallingsdatum opgeteld bij het zwangerschapsverlof. Het totale verlof duurt dan langer dan 20 weken.

Een werknemer heeft het recht om een deel van het bevallingsverlof gespreid op te nemen. Dit geldt voor het deel van het bevallingsverlof dat overblijft na 6 weken na de bevallingsdatum. Dit deel van het verlof mag verspreid over een periode van maximaal 30 weken opgenomen worden. Dit moet gedaan worden in overleg met de werkgever.

Wanneer er sprake is van een levenloos geboren kind na 24 weken zwangerschap, heeft de werknemer recht op de volledige 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer er een miskraam plaatsvindt vóór de 24 weken zwangerschap, moet de werknemer ziekgemeld worden t.g.v. zwangerschap. U ontvangt als werkgever dan een ziektewetuitkering.

Wanneer het kind van uw werknemer na de geboorte langer dan 7 dagen in het ziekenhuis moet blijven, mag het bevallingsverlof van de werknemer langer duren. Afhankelijk van de situatie kan het bevallingsverlof met maximaal 10 weken worden verlengd.

Op basis van artikel 3.31 lid 3 van de cao primair onderwijs schort het ingeplande vakantieverlof wat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof op naar een nader, in overleg tussen werknemer en werkgever te bepalen, moment. Dit opgeschorte vakantieverlof wordt ook wel ‘compensatieverlof’ genoemd.

Let op! U ontvangt als werkgever geen uitkering voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een werknemer die gemoedsbezwaard is voor de Ziektewet. Neem in dat geval contact op met uw relatiebeheerder PSA.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof kan worden doorgegeven via Youforce. Dit kan via de tegel ‘1. Melding Zwangerschaps Verlof (WAZO)’.

Compensatieverlof kan worden doorgegeven via Youforce. Dit kan via de tegel ‘3. Verlof aanvragen’.

Lees ook in deze serie: