VGS

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 heeft de partner van de moeder, als deze in loondienst werkt, recht op geboorteverlof. Dit recht is eenmaal het aantal werkuren per week. De werknemer moet deze verlofdagen opnemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind. De werkgever betaalt het loon tijdens opname van dit verlof volledig door.

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 1 juli 2020 heeft de partner ook recht op aanvullend geboorteverlof. Dit recht is vijfmaal het aantal werkuren per week. De werknemer moet deze verlofdagen opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Conform de cao primair onderwijs krijgt een werknemer tijdens het verlof 100% van zijn salaris doorbetaald. De werkgever ontvangt een uitkering van het UWV van 70% van het (maximum) dagloon, onder voorwaarde dat eerst het volledige recht (standaard) geboorteverlof is opgenomen.

Bij de geboorte van een meerling blijft de duur van het verlof gelijk, er kan er dus voor maximaal 1 week geboorteverlof en voor 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen.

Wanneer er sprake is van een levenloos geboren kind na 24 weken zwangerschap, heeft de partner óók recht op (aanvullend) geboorteverlof. Dit geldt ook wanneer het kind tijdens of na de bevalling is overleden.

Let op! U ontvangt als werkgever geen uitkering voor aanvullend geboorteverlof van een werknemer die gemoedsbezwaard is voor de Ziektewet. Neem in dat geval contact op met uw Relatiebeheerder PSA.

Beide vormen van het verlof kunnen worden doorgegeven via Youforce. Dit kan via de tegels ‘5. Aanvullend geboorteverlof’ en ‘6. Standaard geboorteverlof’.

Lees ook in deze serie: