VGS

Als er spoed achter de aanvraag zit, kunt u de VOG alvast aanvragen, buiten VGS om, op één van de volgende manieren:

  1. De werkgever zet de VOG-aanvraag klaar.
  2. De werknemer vraagt de VOG zelf aan.

Extra kosten: €12,50

Zodra een werknemer de VOG ontvangen heeft via de post, is het belangrijk dat de VOG op twee verschillende plaatsen wordt ingeleverd. Via Youforce met de mutatie ‘aanleveren gegevens’ en bij de werkgever moet het originele document worden getoond.

Downloads

Vier handleidingen op maat voor het aanvragen van de VOG:

  1. Handleiding bij aanvraag door werkgever (school)
  2. Handleiding bij aanvraag door werknemer (school)
  3. Handleiding bij aanvraag door werkgever (Kinderopvang of Peuterspeelzaal)
  4. Handleiding bij aanvraag door werknemer (Kinderopvang of Peuterspeelzaal)

Lees ook