VGS

In de volgende situaties moet een VOG aangevraagd worden:

 1. Een nieuwe medewerker bij het bestuur.
  Deze medewerker wordt doorgegeven aan ons met de mutatie ‘1a. nieuwe medewerker’.
 2. Invaller die langer dan 6 maanden niet heeft gewerkt.
  Voor een medewerker die langer dan 6 maanden niet gewerkt heeft bij een bestuur vragen wij nieuwe gegevens op. Hier hoort ook een VOG bij.
 3. Een medewerker is met ontslag, maar komt opnieuw in dienst bij hetzelfde bestuur.
  Voor een medewerker die met ontslag is gegaan, maar opnieuw in dienst komt bij hetzelfde bestuur wordt een nieuw registratienummer aangemaakt. Indien de ontslagdatum en de ingangsdatum van het nieuwe registratienummer niet aaneengesloten zijn moet er een nieuwe VOG aangevraagd worden. De periode tussen de ontslagdatum en het nieuwe registratienummer is niet van belang. Er moet ook een nieuwe VOG aangevraagd worden als het korter dan 6 maanden geleden is dat de medewerker heeft gewerkt.
Wijs de medewerker er altijd op dat er een VOG aangevraagd moet worden.

Het is belangrijk dat de VOG op tijd aangevraagd wordt. De medewerker moet de VOG aanvragen.  Spoed? U kunt altijd een mail sturen naar psa@vgs.nl. De VOG-aanvraag wordt dan alvast klaargezet door VGS. In deze mail moeten de volgende zaken benoemd worden:

 • Voorletters
 • Volledige achternaam (partnernaam en geboortenaam)
 • Mailadres
 • Functie
 • Bij welke school de medewerker in dienst komt

Let op: Wij zetten de VOG-aanvraag dan alvast voor de medewerker klaar, maar nog steeds moet de medewerker de VOG aanvragen. De datum op de VOG is de datum dat de medewerker de VOG heeft aangevraagd. Wijs de medewerker er altijd op dat er een VOG aangevraagd moet worden!

NB Op de ingangsdatum van het dienstverband wordt gecontroleerd, dus let erop dat de datum van indiensttreding in Youforce gelijk is aan de 1e werkdag.

Voor informatie over een VOG voor vrijwilligers, klik hier.