VGS

Een VOG is in beginsel niet verplicht voor vrijwilligers, tenzij het vrijwilligers betreft die toezicht houden tijdens tussenschoolse opvang, zoals overblijfmoeders en pleinwachten. Voor deze groep bestaat er wel een wettelijke verplichting. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger slechts incidenteel of periodiek op school is. Bij aanvaarding van de vrijwilligersfunctie dient deze specifieke groep een VOG aan te leveren die maximaal twee maanden oud is.

Bij de overige vrijwilligers ligt de keuze bij het schoolbestuur zelf of er een VOG gevraagd wordt. Voor de klusvader, tuinploeg of voorleesmoeder geldt geen wettelijke verplichting.

Let er als werkgever/managementassistent op dat de medewerker die een VOG moet aanleveren ook direct het proces van de aanvraag in gang zet en/of attendeer de medewerker hierop in het laatste gesprek voor zijn (her)benoeming.

Hulp nodig?

Onze medewerkers van de personeels- en salarisadministratie helpen u graag bij het aanvragen van de VOG!

In bijzondere situaties waarin de VOG er binnen 48 uur moet zijn mag u een verzoek voor aanvragen van een VOG mailen naar psa@vgs.nl met in de mail:

  • de volledige naam van de medewerker
  • functie van de medewerker
  • de naam van de school/locatie waarop gewerkt gaat worden
  • het emailadres van de medewerker

 

Relevante link:

Aanscherping reactie op ontbrekende VOG’s