VGS
In kernwoorden is de VGS te omschrijven als Betrokken, Betrouwbaar en Kwaliteitsgericht

Missie
De VGS is er voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Ze vertegenwoordigt, verbindt en professionaliseert de aangesloten scholen en is gericht op de continuïteit, de identiteit en de kwaliteit van het christelijk en reformatorisch onderwijs.

Visie
De VGS is hét kennis- en dienstencentrum voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Naast vertegenwoordiging, advisering en het leveren van administratieve diensten ontplooit de VGS activiteiten die dienen tot continuïteit en professionalisering van het christelijk en reformatorisch onderwijs mede in relatie tot de kerken en de ouders.

 

Jaarverslag

Als we kijken naar de politiek, het tijdsgewricht en de spanning op de vrijheid van onderwijs wordt lobby vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs steeds belangrijker. Ook de advisering aan de scholen en kerken neemt in dat perspectief een grotere plaats in.

Ons werk kunnen wij alleen doen als de scholen en kerken ons hierin steunen. Veel christelijk-reformatorische scholen en kerken zijn inmiddels lid van de VGS en steunen daarmee het werk voor het onderwijs.