VGS
  • Woensdag 12 februari 2020 in Veenendaal van 15.30-20.00 uur
    Deze training is primair bedoeld voor schoolpersoneel dat is belast met de uitvoering van het privacybeleid.
    Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.
  • Dinsdag 10 maart 2020 in Ridderkerk van 16.00-20.00 uur
    Deze training is primair bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en kerkenraadsleden.
    Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Indien gewenst kunt u ook een concrete casus of vraag mailen, die tijdens de training besproken kan worden.