VGS

Sinds 2018 is de AVG van kracht en binnen uw school bent u belast met de uitvoering van het privacybeleid op praktisch niveau. Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Welke informatie mag je delen met derden en samenwerkingsverbanden? Wat is een datalek en wat moet je dan doen? In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en ontvangt u tools hoe je daaraan praktisch vorm kunt geven binnen de schoolorganisatie, zodat u in staat bent om ervoor te zorgen dat binnen uw school zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Doelstelling en leerdoelen

 • U krijgt kennis en inzicht in de regels van de AVG en de actuele ontwikkelingen
 • U krijgt praktische kennis om te handelen naar deze privacyregels om de persoonsgegevens binnen uw school goed te kunnen beschermen
 • U bent in staat een datalek te identificeren en deze op een adequate wijze aan te pakken
 • Aan de hand van praktijksituaties bent u in staat om de uitvoering van het privacybeleid binnen de school op te pakken

Opbouw training

De insteek van de training is interactief en praktijkgericht. Het eerste deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en de actualiteiten. Al snel zullen we overstappen naar de praktijk en zullen praktijkvoorbeelden worden behandeld, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Door het interactieve karakter is er ruimte voor vragen en het inbrengen van praktijksitua-ties waar u in de school tegen aan loopt. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Trainers

De training wordt verzorgd door Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij scholen, mr. drs. Jan-Kees Karels en mr. Tineke Mulder, juristen bij respectievelijk VBSO en VGS.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar academie@vgs.nl. Vermeld hierbij het aantal personen en de organisatie/school.

Download hier een samenvatting van deze training. Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. Het is ook mogelijk om een incompany training op locatie aan te vragen.

NB Er wordt een separate training aangeboden voor leidinggevenden en bestuursleden.

 • Doelgroep

  In de praktijk ervaren wij dat schoolleiders en managementassistenten al de nodige kennis van de AVG hebben opgedaan, maar een praktische toepassing op school willen maken. Deze training is dan ook bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de uitvoering van het privacybeleid binnen de school, zoals IB-ers, leerkrachten, ICT-ers en onderwijsassistenten.
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk

Trainers

 • In afstemming
 • € 195 vrijgesteld van BTW (inclusief maaltijd)
 • in afstemming