VGS

Sinds 2018 is de AVG van kracht. Als bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid heeft u veelal meer indirect te maken met de privacyregels binnen de school of kerk. De uitwerking wordt immers vaak neergelegd bij collega’s of andere betrokkenen. De verwachting is dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger gaat toezien op de naleving van de AVG. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer is bijsturing of ingrijpen gewenst? In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie.

Let op: aanmelden voor deze training in het cursusjaar 2019-2020 is helaas niet meer mogelijk.

 

Doelstelling en leerdoelen

 • U krijgt kennis en inzicht in de actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van privacy
 • U leert te analyseren in welke mate de privacywetgeving binnen uw organisatie moet worden toegepast
 • U krijgt handvatten aangereikt om leiding of sturing te kunnen geven aan de uitwerking van het privacybeleid binnen de organisatie.

Opbouw training

Een groot deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en actualiteiten, gericht op de rol van bestuurder,  leidinggevende of kerkenraadslid. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met collega-leidinggevenden of kerkenraadsleden. We bespreken vervolgens praktijkvoorbeelden, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Trainers

De training wordt verzorgd door Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij scholen, mr. drs. Jan-Kees Karels en mr. Tineke Mulder, juristen bij respectievelijk VBSO en VGS.

 

Download hier de samenvatting van deze training. Op deze training zijn onze cursusvoorwaarden van toepassing. Het is ook mogelijk om een incompany training op locatie aan te vragen.

NB: Er wordt een separate training voor schoolpersoneel aangeboden.

 • Doelgroep

  Bestuurders, toezichthouders, kerkenraadsleden, schoolleiders, teamleiders, managementassistenten.
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk

Trainers

 • DV dinsdag 10 maart 2020
 • 16:00 – 20:00 uur
 • € 195 vrijgesteld van BTW (inclusief maaltijd)
 • VGS-kantoor adresgegevens
  Kastanjelaan 10, Ridderkerk