VGS

Oproep commissies aan de Kamer

Vlak voor de stemming hebben de instandhouders van GCBO (VGS, Verus, VBS en LVGS) een brandbrief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie voor onderwijs om de motie niet in stemming te brengen, dan wel niet aan te nemen. In de brief wordt vermeld dat juist samen met Stichting Onderwijsgeschillen veel tijd en energie gestoken is in het harmoniseren van processen en dat er goede vervolgstappen zijn gezet om de landelijke regelingen en werkwijzen te uniformeren. De brief roept de Kamercommissie op het komende debat over artikel 23 van de Grondwet af te wachten en het onderwerp hierbij eventueel te betrekken, omdat de geschillenafhandeling binnen het bijzonder onderwijs voortvloeit uit dit artikel. Hier kunt u de brandbrief downloaden.

Waarom ‘eigen’ commissies?

De VGS hecht vanuit de vrijheid van onderwijs aan de mogelijkheid om eigen te hebben en is dan ook blij dat de motie is verworpen. De commissies van de VGS zijn in het verleden opgericht om vanuit identiteitsverbondenheid een geschil te kunnen beslechten. Zo is naast de klachtencommissie door VGS ook een identiteitscommissie voor ontslagzaken ingesteld. De vrijheid van onderwijs is hier onlosmakelijk mee verbonden en de commissies houden rekening met de denominatie en de cultuuraspecten binnen eigen kring.

Over de klachtencommissie VGS

Wettelijk gezien bestaat de mogelijkheid om een eigen klachtencommissie in te stellen als school of koepel van scholen. In de sectorwetten staat slechts dát scholen een klachtencommissie moeten instellen. Voorwaarden worden daaraan niet gesteld, behalve enkele procedurele vereisten. Een klachtencommissie houdt zich bezig met klachten van betrokkenen op de handelswijze of (het nalaten van) gedragingen van de school. In 2018 is de VGS-klachtencommissie ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Hier leest u meer over de samenstelling en werkwijze van de klachtencommissie van de VGS.