VGS
Voorbeeld van een hoorzitting

GCBO

GCBO staat voor ‘Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs’. Het is het enige samenwerkingsverband in Nederland dat de kringenrechtspraak in het bijzonder onderwijs op basis van richting organiseert en combineert. Hierbij aangesloten zijn het protestants-christelijk, katholiek, algemeen bijzonder, gereformeerd en nu ook het reformatorisch onderwijs. GCBO heeft een bestuur waarin nu ook de VGS met een zetel is vertegenwoordigd. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsmede deskundigheid en efficiency zijn belangrijke pijlers voor GCBO, waarbij er oog is voor de identiteit van de betreffende school of instelling. Naast deze redenen waarom de VGS is aangesloten bij GCBO, is het ook van belang om richting de landelijke politiek een eenduidige gesprekspartner te kunnen zijn als het gaat om het onderwerp procedures en geschillen in het onderwijs.

Klachtprocedure

De wet verplicht scholen om een klachtenregeling op te stellen en van daaruit aan te sluiten bij of het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtenregeling is bedoeld om de ouders en de leerlingen een laagdrempelige manier te bieden voor klachten over het bevoegd gezag van de school en iedereen die in en voor de school werkzaam zijn. De klachtencommissie houdt zich dus bezig met klachten over beslissingen of handelen van de school. De klachtenregeling beschrijft hoe een klacht dient te worden afgehandeld.

Als ouders, leerlingen of andere betrokkenen een klacht hebben, die niet binnen school kan worden opgelost, dan kunnen zijn een klacht indienen bij de klachtencommissie van VGS via GCBO, die de klachtenprocedure coördineert. Een omschrijving van de procedure vindt u hier. Er wordt onder andere ingegaan op wie kan klagen over wie, binnen welke termijn, hoe een klacht kan worden ingediend, en wat de vereisten zijn voor de omschrijving van een klacht.

GCBO is bereikbaar via Postbus 394 | 3440 AJ Woerden | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 | E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl.

U dient hen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij GCBO te wijzen in de schoolgids en evt. ook een nieuwsbrief. Hier doen we een suggestie voor een tekst in de schoolgids:

Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. GCBO is bereikbaar via Postbus 394 | 3440 AJ Woerden | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 | E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl.

Downloads