VGS

Als voorzitter van een managementteam, bestuur of toezichthoudend orgaan geeft u leiding aan een groep collega’s met verschillende achtergronden en verschillende bestuurlijke kwaliteiten. Als het goed is biedt u structuur, bewaakt u het vergaderproces en het doel van de vergadering. Toch worden veel vergaderingen als inefficiënt en frustrerend ervaren. Deze training leert vergadervoorzitters te sturen op zowel het proces als de inhoud.

Inhoud

In de training wordt gebruik gemaakt van een voorbereidingsopdracht en veel praktische oefeningen.  Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1  Inleiding: de invloed van de voorzitter.

 • De taken en actiemomenten van de voorzitter
  Oefening: De grootste vergaderergernissen
 • De opening van de vergadering
  Oefening: de krachtige opening
 • De perfecte vergaderagenda
  Oefening: Een agenda opstellen die problemen voorkomt
 • De heldere aankondiging van een agendapunt
  Oefening: kondig het agendapunt aan

Dag 2  Besluitvorming: op naar een goed besluit

 • Helder redeneren en overtuigend presenteren
  Oefening: de one minute pitch
 • Ingrijpen als krachtig voorzitter
  Oefening: deelnemers afkappen op een constructieve manier
 • Een agendapunt afsluiten
  Oefening: Wat hebben we eigenlijk besloten?
 • Afsluiten van de vergadering
  Oefening: wat ging er goed en wat kan er beter?

Doelstelling en leerdoelen

 • U bent zich meer bewust van de eigen rol in een efficiënte en effectieve vergadering.
 • U kunt krachtig argumenteren en presenteren.
 • U bereikt een efficiëntere en betere besluitvorming door een betere structuur en bewuste deelnemers.
 • U kent de taken die een vergadervoorzitter heeft.
 • U stuurt en beïnvloedt de vergadering doeltreffend.
 • Als voorzitter heeft u controle over vorm en inhoud.

Trainer

De training wordt verzorgd door een trainer van het Nederlands Debat Instituut.

Over het Nederlands Debat Instituut

Het Nederlands Debat Instituut is de nationale expert op het gebied van overtuig- en vergadertrainingen. Jaarlijks begeleiden zij meer dan 5.000 professionals via trainingen in kleine groepen en één-op-één coaching. Zowel binnen de overheid, het bedrijfsleven als de politiek.

 • Doelgroep

  Schoolleiders, bestuurders, voorzitters van besturen en intern toezichthouders in het primair en voortgezet onderwijs
 • Aantal deelnemers

  Minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers
 • Aanvangsniveau

  Geen specifieke vooropleiding noodzakelijk
 • Aantal uur

  20 uur, bestaande uit 10 contacturen en 10 uur voorbereiding

Trainers

 • In overleg
 • € 795 vrijgesteld van BTW (inclusief maaltijd)
 • Kantoor VGS adresgegevens
  Kastanjelaan 10, Ridderkerk