VGS

Het VGS begrotingsmodel: begroten én verantwoorden

Onze financieel adviseurs helpen u bij het maken en onderbouwen van keuzes. Voor het opstellen van een uitgebreide meerjarenbegroting gebruiken we het begrotingsmodel dat VGS speciaal hiervoor heeft ontwikkeld.

Tijdens een persoonlijk gesprek bij u op school worden alle ontwikkelingen en voornemens besproken. Uw financieel adviseur beoordeelt of en hoe deze plannen haalbaar zijn. De begroting wordt in een professioneel verantwoordingsdocument toegelicht. De verantwoording wordt bondig samengevat op één pagina in het dashboard, zodat uw bestuursleden en toezichthouders niet de hele begroting hoeven door te nemen.

Voorbeeld van het begrotingsmodel

Wat voor nut heeft het monitoren van de cijfers?

Wanneer een meerjarenbegroting is opgesteld, is het belangrijk regelmatig te monitoren hoe de werkelijkheid loopt ten opzichte van deze begroting. We doen dit aan de hand van rapportages. Bij de rapportage ontvangt u een toelichting op de cijfers en een prognose voor de komende periode. Op het dashboard vindt u een samenvattend rapport voor bestuur of raad van toezicht. Daarnaast is er ook een toelichting op detailniveau per school.

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.