VGS

Er dient op elke school een medezeggenschapsraad te zijn, er dienen twee keer per jaar gesprekken te zijn tussen de toezichthouders en de medezeggenschapsraad, maar hoe geef je dat nu op een goede en vruchtbare wijze vorm? In de praktijk blijkt dat leden van een medezeggenschapsraad zich dergelijke vragen regelmatig stellen. Ook de onderwijsinspectie kan tijdens een schoolbezoek vragen op welke wijze het bestuur aandacht geeft aan de deskundigheidsbevordering van onder andere een medezeggenschapsraad. Dit ook mede in het licht van de code goed bestuur, waarin dit aspect benoemd wordt.

Graag denkt de VGS met deze medezeggenschapsraden na over hun toegevoegde waarde. Samen met de RMU kunnen we voor medezeggenschapsraden, bestuurders en toezichthouders een cursus verzorgen, waarin we dieper op bovenstaande vragen ingaan. Uiteraard staat daarbij maatwerk voorop. Tijdens een interactieve bijeenkomst wordt op al uw vragen ingegaan. Uit eerdere cursussen bleek dat deze erg gewaardeerd worden en MR-leden daarna weer enthousiast hun werk voor de medezeggenschapsraad oppakten. Ook bestuurders en toezichthouders hadden daarna weer beter zicht op hun taken en verantwoordelijkheden in de driehoek bestuur – toezichthouder – medezeggenschapsraad.

Meer weten?

Heeft u ook interesse in deze cursus voor uw medezeggenschapsraad, samen met de bestuurders en toezichthouders van uw school? Hier kunt u meer achtergrondinformatie lezen over deze cursus. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met ondergetekende via w.voorwinden@vgs.nl