VGS

Doelstelling en leerdoelen

  • Praktisch inhoud kunnen geven aan de rolverdeling in de driehoeksverhouding (G)MR-bestuur-raad van toezicht.
  • Meer inzicht krijgen in de bevoegdheden en de werkwijze van de (G)MR en deze weten toe te passen.
  • De laatste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap weten toe te passen in de praktijk.

Opbouw

In deze maatwerktraining zal de VGS toelichten waarom en hoe medezeggenschap een steeds grotere rol krijgt en wat het belang ervan is. De RMU zal ingaan op de bevoegdheden en werkwijze van de (G)MR en dat aan de hand van voorbeelden illustreren. Vervolgens oefenen we met behulp van casuïstiek hoe u medezeggenschap handen en voeten geeft.

Trainers

Tineke Mulder, beleidsadviseur en jurist VGS en Mr. J.G.N. (Jan) Schreuders, manager juridische dienstverlening RMU

Meer informatie

De training is bedoeld voor (G)MR-leden, schoolleiders, bestuurders en toezichthouders. Verdere zaken zoals kosten, tijd en locatie zijn afhankelijk van de omvang van het traject en worden in onderling overleg vastgesteld.

Mail naar academie@vgs.nl voor meer informatie over een training op maat.