VGS

Die boodschap hebben Verus en VGS aan de Kamer afgegeven. Die gaat binnenkort in debat met minister Slob (Onderwijs) over diens plannen om de bekostiging van vo-scholen te vereenvoudigen.
Onderdeel van die plannen is dat scholen voortaan een gelijk bedrag krijgen voor gelijke leerlingen. Nu is het nog zo dat brede scholengemeenschappen (die meerdere schoolsoorten aanbieden) meer geld krijgen per leerling dan categorale scholen (die bijvoorbeeld alleen mavo of gymnasium hebben).
Brede scholengemeenschappen verliezen dat financiële voordeel als de nieuwe plannen worden aangenomen. Net als onze collega-profielorganisatie VOS/ABB verzetten Verus en VGS zich daartegen.

Kansengelijkheid

Tal van politieke en maatschappelijke partijen willen namelijk kansenongelijkheid tegengaan en de doorstroom tussen de verschillende schoolsoorten bevorderen. Dit is zeer recent nog bevestigd in het discussiestuk “Toekomst van ons onderwijs” van de onderwijsorganisaties VO-raad, MBO Raad, PO-raad e.a.
Brede scholengemeenschappen, zoals de zeven reformatorische vo-scholen, dragen bij aan kansengelijkheid. Verus en VGS roepen de Kamer daarom om op brede scholengemeenschappen juist te steunen, ook financieel, in de strijd tegen kansenongelijkheid.

Krimpgebieden

In onze brief aan de Kamer hebben Verus en VGS ook de vinger gelegd bij de aanvullende bekostiging voor geïsoleerde vo-scholen. De politiek wil brede scholengemeenschappen in krimpgebieden financieel ontzien, maar het daarvoor benodigde geld moet worden opgebracht door alle vo-scholen samen. Er is namelijk, onzes inziens ten onrechte, geen extra geld voor beschikbaar gesteld. Hierdoor blijft er voor scholen die niet voor deze regeling in aanmerking komen, per saldo minder geld over.
Het vo zal de komende jaren nadrukkelijker met krimp te maken krijgen. Wij achten het onjuist om de financiële gevolgen daarvan af te wentelen op de scholen die niet met krimp te maken hebben. Het beslag op de voor hen beschikbare middelen zal anders alleen maar groter worden, terwijl de vo-scholen het geld dat ze nu ontvangen, al hard nodig hebben. Wij hopen daarom dat de Kamer alsnog extra geld beschikbaar stelt om geïsoleerde vo-scholen tegemoet te komen.