VGS

Binnen deze subsidieregeling was ruim 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen die nog geen twee lesuren bewegingsonderwijs per schoolweek per groep faciliteren. Voor scholen die reeds aan deze norm voldoen maar hier bovenop nog extra uren bewegingsonderwijs willen aanbieden, is ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In ons eerdere artikel hebben wij u geïnformeerd over de uitwerking van de regeling. Er is toen ook aangegeven dat de eerste aanvraagronde van 1 september tot 30 september 2021 was. Bij resterend budget zou een tweede aanvraagronde beschikbaar komen in de loop van 2022.

Hoewel de eerste aanvraagronde was overtekend, heeft de minister inmiddels bekend gemaakt dat er toch een tweede aanvraagronde komt. Er was namelijk door scholen ook subsidie aangevraagd voor zaken waar de subsidie niet voor is bedoeld, bijvoorbeeld de aanschaf van sportmaterialen of de inrichting van schoolpleinen. Hierdoor zijn diverse aanvragen (gedeeltelijk) afgewezen.

Het totale budget voor de tweede aanvraagronde komt neer op 4,2 miljoen euro. Schoolbesturen kunnen naar verwachting van 15 april tot en met 15 mei subsidie aanvragen. Voor het aanvragen van de subsidie verwijzen we u nogmaals naar de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie.