VGS

Om het stimuleren en duurzaam verankeren van bewegingsonderwijs vorm te geven dient een school een procesbegeleider in te huren of aan te stellen voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023. Een procesbegeleider kan bijvoorbeeld een ervaren vakleerkracht zijn of een andere professional met kennis van bewegingsonderwijs. Doelen van een procesbegeleider zijn onder meer om:

  • De minimale twee lesuren bewegingsonderwijs per schoolweek per groep duurzaam te verankeren;
  • Extra lesuren bewegingsonderwijs bovenop het eerdergenoemde minimum te organiseren;
  • De professionalisering van vakleerkrachten te bevorderen;
  • Het ontstaan van een regionale vakgroep te stimuleren om daarmee kwaliteit en samenwerking tussen scholen, besturen en de gemeente te vergroten;
  • Te overleggen met gemeenten over het beschikbaar stellen van accommodaties en faciliteiten.

Er is ruim 9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor scholen die nog geen twee lesuren bewegingsonderwijs per schoolweek per groep faciliteren. Voor scholen die reeds aan deze norm voldoen, maar hier bovenop nog extra uren bewegingsonderwijs willen aanbieden, is ruim 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per school. Indien een bestuur voor meerdere scholen subsidie aanvraagt, ontvangt ze maximaal 15.000 euro per extra deelnemende school tot een maximum van 85.000 euro per bestuur. Er wordt subsidie verstrekt voor de kosten van deze procesbeleider tot een maximum uurtarief van 90 euro, inclusief overhead en BTW.

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 september tot 30 september dit jaar. Indien er na het toekennen van de aanvragen nog budget beschikbaar is, zal van 15 februari 2022 tot 15 maart 2022 een tweede tijdvak beschikbaar komen. Voor het indienen van de aanvraag dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i). Aanvullende informatie over de subsidie kunt u ook op deze website vinden. Bij het indienen van de aanvraag bent u verplicht een activiteitenplan en begroting in te leveren. Verantwoording van de subsidie vindt plaats via het jaarverslag.

De subsidiebeschikkingen voor het eerste aanvraagtijdvak worden uiterlijk 31 december van dit jaar vastgesteld. Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen toe te wijzen, worden de ontvangen aanvragen door middel van loting gerangschikt.