VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

 1. Steun elkaar

  Juist nu is het van belang om elkaar te steunen. Wees daarom betrokken op de directeur-bestuurder. Zij hebben een eenzame en kwetsbare positie. Van hen wordt verwacht leiderschap te tonen in deze onzekere tijden. Terwijl niet alles duidelijk is, moeten soms vergaande besluiten worden genomen. Het is daarom goed om elkaar regelmatig te spreken, bijvoorbeeld via Microsoft Teams of door middel van een telefoontje. Wees wel alert: het kan zomaar zijn dat u bepaalde zaken anders zou aanpakken. En dan kan betrokkenheid zomaar omslaan in Een groot gevaar is dan om mee te gaan besturen. Wees daarom voortdurend bewust van uw rol, en ga niet op de stoel van de directeur-bestuurder zitten. Zeker in crisistijd zit niemand te wachten op een discussie over rollen. Nog een belangrijk punt: als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor het welbevinden van de directeur-bestuurder. Vraag daarom regelmatig hoe het met hem gaat en welke impact het coronavirus heeft op de directeur-bestuurder en zijn omgeving. Zoals premier Rutte het eerder al zei: let een beetje op elkaar.

 2. Informeer elkaar

  Communicatie is van cruciaal belang in crisistijd. Richting leerlingen, ouders, leraren, leidinggevenden, maar ook als bestuur en toezicht onderling. Want welke verwachtingen hebben jullie eigenlijk van elkaar? En op welke manier kan de toezichthouder de directeur-bestuurder bijstaan op dit moment? Spreek hier gezamenlijk over door en maak heldere afspraken. Zo kan het zijn dat besloten wordt dat de voorzitter en de directeur-bestuurder iedere dag even telefonisch contact hebben. De andere toezichthouders worden wekelijks per mail ‘bijgepraat’. Daarnaast kunt u zich als toezichthouder laten informeren door relevante nieuwsbronnen regelmatig te lezen. U kunt hierbij denken aan de websites van Rijksoverheid, PO-Raad of VO-Raad en VGS.

 3. Bevraag elkaar

  Waar ligt verder de toegevoegde waarde van de toezichthouder in deze situatie? Het is uw taak als toezichthouder de goede vragen te stellen, ook in deze omstandigheden. Het mooie is dat uw toezichthoudend orgaan is samengesteld uit verschillende personen met allerlei invalshoeken en achtergronden. Vanuit die perspectieven kunt u de directeur-bestuurder bevragen. Voorbeelden? Denk aan vragen als: hoe is de directeur-bestuurder tot een bepaald besluit gekomen? Op welke wijze wordt zorgvuldige communicatie vormgegeven? Hoe komt de identiteit van ons onderwijs tot uiting bij thuisonderwijs? Maar ook vooruitkijkend: hoe gaan we om met onze plannen voor dit jaar? Welke prioriteiten stellen we nu, gezien de huidige situatie? Daarnaast kan de directeur-bestuurder de toezichthouders om advies vragen. Juist vanuit uw professionele achtergrond kunt u zo een betekenisvolle bijdrage leveren aan de besluitvorming in deze crisistijd.

 4. Evalueer met elkaar

  We weten niet hoe de toekomst eruit ziet. Toch is het verstandig om in uw agenda in potlood alvast een evaluatie van de crisissituatie te noteren. Lessen trekken als directeur-bestuurder en toezichthouder uit een crisistijd is noodzakelijk. Evalueer dan met elkaar hoe de opstelling van de directeur-bestuurder en toezichthouder was, en of dit de gewenste houding was. Hoe verliep de besluitvorming en wie waren daarbij betrokken? Wat valt er qua communicatie te leren? Zijn er bepaalde ergernissen of conflictsituaties geweest, durf deze dan ook te bespreken. Om te voorkomen dat u in een volgende crisissituatie niet tegenover staat, maar juist naast elkaar.

 5. Bid voor elkaar

  Als laatste, maar zeker niet als minste: bid voor elkaar. Luther zei het al: „Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak.” Bidden is dus werken. Zeker in deze tijden van onzekerheid is het gebed voor elkaar onze belangrijkste taak. Als toezichthouder voor uw directeur-bestuurder, en andersom. Voor de leraren, voor de kinderen en voor de ouders. Opdat het (thuis)onderwijs gezegend wordt en deze bijzondere omstandigheden ons brengen bij de HEERE, Die alle dingen bestuurt.

Eerder verschenen:

Heeft u vragen over goed bestuur? Neem contact op met Gerard van Rijswijk, g.vanrijswijk@vgs.nl of 0180 – 442 635, voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

NAAR CORONA-OVERZICHT