VGS

Om collega’s op een interactieve manier mee te nemen in teamvergaderingen, heeft Kennisnet een aantal tools gemaakt.

Tip 1: tool risico’s inventariseren

Kom met een groepje van maximaal zes collega’s (met verschillende functies) bij elkaar en inventariseer welke risico’s er nog liggen op het gebied van privacy. Gebruik deze PowerPointpresentatie als hulpmiddel. Een IB’er of directeur zal weer andere privacy-risico’s zien dan een managementassistente of leerkracht. Op deze wijze denk je er met elkaar over na en inventariseer je oplossingen.

Tip 2: tools bewustwording collega’s

Om de belangrijkste regels op een leuke manier aan collega’s mee te delen, zijn er twee tools ontwikkeld rondom bewustwording van collega’s. Beide tools hebben een aantal quizvragen die het privacybeleid meteen dichtbij brengen.

  • De eerste is een model-PowerPointpresentatie. Diegene, die belast is met het privacybeleid, kan deze presentatie binnen zijn organisatie aan de medewerkers geven. In de notities van de slides wordt een inhoudelijke toelichting gegeven ter ondersteuning. Download deze PowerPointpresentatie hier.
  • Een tweede optie is dat medewerkers op eigen gelegenheid de online workshop ‘Training bewustwording IBP voor medewerkers’ in de module Wikiwijs doorlopen. Deze module is hier te vinden.
  • Een derde optie om op een speelse en toegankelijke manier bewustwording te creëren, is het vertonen van de 9 korte themafilmpjes van Kennisnet. Via deze link zijn deze af te spelen.

Tip 3: checklist

Kennisnet wijst in dit bericht op een aantal stellingen. Handig om te testen hoe het zit met de bewustwording op uw school. De checklist maakt duidelijk of uw school goed op weg is en welke aandachtspunten er nog zijn.

Privacy-handboek Wille Donker

Als uw school het privacy-handboek van Wille Donker gebruikt, dan hebben we voor u de volgende tip. Fase 6 van het stappenplan van het Privacy-handboek staat in het teken van alle zaken die volgen na het vaststellen van het handboek. Het is goed om die stappen in het plan nog eens door te lopen. Bespreking in de teamvergadering is daar een onderdeel van.

Aan de slag!

Bovenstaande tips kunnen u helpen om het beleid dat u heeft opgesteld, via het privacy-handboek, de documenten van Kennisnet of anderszins, levendig te houden in de school. Dat maakt uw school tot een privacy-bewuste school!