VGS

Dagvoorzitter Marco van Eckeveld opende op een creatieve wijze de Schoolleidersdag 2018, met een knipoog naar de Dag van de Leraar. Daarna was bestuurder Pieter Moens aan het woord voor het openingswoord.

“Het was mij een vreugde op de opening te doen aan de hand van Markus 10. Een indringende opdracht voor ons allen.”   Verder heeft Moens de dag als goed ervaren: “De bijdrage van Dick van Meeuwen met het historisch perspectief vanuit de Synode van Dordrecht vond ik verrassend en actueel. Ook Claire Boonstra had een mooie bijdrage, het zet je aan het denken. We moeten die waarom-vragen blijven stellen.

Tussen de lezingen en workshops door was het weer goed elkaar te ontmoeten. Prachtig! De nut en noodzaak van deze ontmoetingsdag is groot. Tien jaar geleden ben ik met deze activiteit gestart; de eerste directeurendag tot nu. Om stil van te worden. Ook organisatorisch was alles goed geregeld.

Aan het einde van het programma gaf ds. Vergunst een verrassende bijdrage. Deze invalshoek van het cultuurmandaat was relatief nieuw voor mij.”

Een uitgebreid verslag van de dag vindt u hier.

In gesprek

Vanuit de VGS waren er diverse collega’s aanwezig. Misschien heeft u nog een aantal concrete zaken kunnen bespreken. Neem gerust contact met hen op om door te praten.

Namens de VGS willen wij u hartelijk danken voor uw komst. Graag tot volgend jaar!
VGS