VGS

Subsidie zij-instroom

OCW werkt aan een toekomstbestendige route voor zij-instromers. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen.

U kunt tot en met 15 oktober 2022 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2021 of 2022 beginnen met hun scholing.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Op 20 februari 2022 start de nieuwe subsidieronde. Tot 30 april 2022 kan de subsidie worden aangevraagd.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022 voor kalenderjaar 2022.

Het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd vanwege het grote aantal subsidieaanvragen in 2021. Per bestuur kunnen er maximaal drie subsidies worden verstrekt.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs

Aanvragen kunnen niet eerder worden ingediend dan 15 april voorafgaand aan het school- of studiejaar waarin de activiteiten plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren (o.a. Onderwijsassistenten mbo-bbl)

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2022, 9:00 uur.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Schoolmelk

Diverse periodes en indientermijnen.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling verbetering ventilatie schoolgebouwen

De subsidieregeling voor het verbeteren van ventilatie in de scholen (SUVIS) wordt met drie maanden verlengd. Schoolbesturen kunnen nog tot en met 30 april 2022 via hun gemeente subsidie aanvragen.

Over deze subsidie worden ook afzonderlijke nieuwsberichten geplaatst op onze website.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kan dat ook dit jaar weer. Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.