VGS

Een deel van de aanvragen met betrekking tot de eerste tranche kon niet worden beoordeeld en goedgekeurd, omdat het budget van 100 miljoen euro overtekend was. Het aantal aanvragen was dus hoger dan het beschikbare budget. Deze aanvragen worden bij de tweede tranche alsnog beoordeeld. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Het totale budget voor deze regeling is na de ophoging plus minus 200 miljoen euro. Het kabinet heeft in totaal 360 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. De overige 160 miljoen euro is gereserveerd voor 2022 en 2023. Er zal nog een nadere bepaling plaatsvinden door het ministerie als het gaat om de inzet van deze middelen. Hierbij worden de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting meegenomen, evenals de ervaringen met de SUVIS.

Voor meer informatie over de SUVIS-regeling, de voorwaarden en de wijze waarop de subsidie kan worden aangevraagd, zie onze eerdere artikelen (‘Subsidieregeling verbetering ventilatie schoolgebouwen’ en ‘Tweede tranche ventilatiesubsidie’) en de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)