VGS

Rijke schooldag

Voor de vakantie is met het onderwijsakkoord de loonkloof tussen het VO en PO gedicht. Het lopende Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld voor leervertragingen en is bij eenieder wel bekend. Om de kansenongelijkheid verder aan te pakken is er het programma ‘school en omgeving’. Hierbinnen kan subsidie worden aangevraagd voor de Rijke schooldag. Naast de reeds geselecteerde voorlopers is het mogelijk om een initiatief te starten samen met andere scholen, gemeente of lokale organisaties en daarvoor subsidie te krijgen. De volledige uitleg is hier te vinden en de aanvraag kan hier worden gedaan. Het dient hierbij te gaan om scholen met relatief veel leerlingen met extra uitdagingen en in wijken met armoedeproblematiek. De subsidie kan tot en met 30 september 2022 worden aangevraagd.

Zij-instromers

Deze subsidie blijft een succes en is daarom verlengd tot en met 1 januari 2025. Wel is gebleken dat de subsidie de kosten niet geheel dekken. Daarom wordt de subsidie binnenkort verhoogd van 20.000 euro naar 25.000 euro.

Instroom schoolleiders van buiten het PO

Het is de ambitie van de coalitie om het tekort aan schoolleiders te verminderen. Mogelijk zijn er schoolleiders buiten het onderwijs te vinden. Deze subsidie maakt dat mede mogelijk.

Overige

En dan blijven uiteraard ook de overige lopende subsidies mogelijk relevant. Zoals bijvoorbeeld ‘van onderwijsassistent naar leerkracht’ (subsidieplafond wordt verhoogd), ‘ventilatie op scholen’ en ‘studieverlof’.